Til kontaktpersoner i Herning Provstierne

Til kontaktpersoner i Herning Provstierne
Velkommen til erfa-møde for kontaktpersoner i Herning Provstierne
Mandag den 3. april 2017 kl. 18:00 – 21:00 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, Herning.
Vi begynder med at spise lidt sammen.
Dagsorden:
1. Præsentation af de fremmødte
2. Gennemgang af vigtige forhold vedrørende planlægning af medarbejdernes arbejdstid
a. Rådighedstid – Rammetid – 5 dages uge – Fast hhv. løs fridag - Ferie – Sygdom
3. Hvad kendetegner den gode arbejdsgiver og hvordan skaber hhv. vedligeholder menighedsrådet et
godt arbejdsmiljø?
4. Erfaringsudveksling bl.a. om ”Hvordan bliver jeg en rigtig god arbejdsgiver hhv. kontaktperson?”
5. Ganske kort om DAP og menighedsrådets postkasse/fortrolig postkasse
6. Eventuelt
a. Fastsættelse af næste møde.
Jeg håber rigtig mange, både nye og erfarne kontaktpersoner, kan deltage, så der bliver god mulighed for
erfaringsudveksling på kryds og tværs.
Tilmelding senest torsdag den 30. marts 2017 til [email protected]
På provstikontorets vegne
Venlig hilsen
HR-konsulent Kirsten Lund
Tlf. 21676719
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.herningprovstierne.dk