cotes all-round c65-serien

COTES ALL-ROUND
C65-SERIEN
EKSPERTER I FUGTSTYRING
COTES.COM
COTES ALL-ROUND
C65-SERIEN
IDEEL TIL BRUG I
— medicinalproduktion
— produktion i levnedsmiddelindustrien
— køle-/fryseanlæg
— vandværker
— generel fugtstyring i alle former for indendørs rum
COTES ALL-ROUND C65-AFFUGTER
(model vist med PLC)
FORDELE
ØVRIGE PLUSSER
EKSTRAUDSTYR
— Slankt, ultramoderne udseende
— Kan også placeres på synlige offentlige
— Eftervarmermodul
— Nøjagtig, softwaredrevet overvågning
og styring
— Uovertruffen byggekvalitet
— Utrolig lavt energiforbrug
— Bedre overvågning af serviceintervaller
— Standardiserede varme- og kølemoduler
— Kabinet i rustfrit stål, godkendt til
skrappe hygiejnekrav
steder
— Mere omkostningseffektiv styring af
luftfugtighed
— Let at installere på lidt plads og
befærdede steder
— Lang levetid og lave vedligeholdelses/reparationsomkostninger
— Forkøler- og efterkølermoduler
— Ekstra isolering med indvendige flader
af rustfrit stål
— Varmegenvindingsmodul
— Luftkølet kondenseringsmodul
— Ekstra temperatur- og
fugtighedssensorer
— Nem, hurtig service
— Støjsvag drift
— Let at rengøre og holde ren
— I overensstemmelse med ErP-direktiv
— Lave driftsomkostninger
TILBEHØR
— Besparelser på mandetimer og
— Forskellige filterkonfigurationer,
2015
vedligeholdelse
— Nøjagtig kontrol af alle aspekter
på forespørgsel
— Beslag til vægmontering
ved indkommende og udgående
— Beslag til gulvmontering
luftstrømme
— Regndæksler til indgange for procesluft
/regenereringsluft ved udendørs
installation
COTES ALL-ROUND C65-SERIEN 3
FLEKSIBILITET
OG ENERGIEFFEKTIVITET
Cotes All-Round C65 er en innovativ
serie af elegante, alsidige affugtere med
fugtfjernelseskapaciteter på 7-19 kg i timen.
Det slanke kabinet i rustfrit stål med det bedste inden for
Valg af affugtningsprioriteter
moderne industrielt design gør Cotes All-Round-affugtere
Cotes All-Round-affugtere er designet til tre primære an-
ideelle til installation selv på meget synlige, offentlige steder.
vendelsesområder. C65D-enheder er konfigureret med
Der er adgang til standardiserede, modulopbyggede kon-
særligt fokus på høje ΔX-værdier (den tørrest mulige luft)
figurationer, så du nemt kan integrere alle de former for varme-
i industriprocesser, hvor det er afgørende at holde fugtig-
enheder, kølesystemer, varmegenvinding, ventilatorer,
hedsniveauet i luften under streng kontrol.
filtre, sensorer, styringer osv., som du behøver til netop dine
C65E-enheder er omvendt specialkonfigurerede til effektiv
driftsforhold.
fugtstyring i lukkede rum, hvor det primære fokus er på at
Cotes All-Round-enheder har også indbygget elektronisk
minimere energiforbruget.
overvågning og styringsmuligheder, som gør det nemt at
Der fås også et specialiseret C65C-design, som er special-
tilpasse affugteren til dine nøjagtige driftsmæssige krav og
konfigureret og designet til brug i en bred vifte af kølelagre
prioriteter.
og fryseanlæg.
Hvor de anvendes
Vil du vide mere?
Cotes All-Round C65-enheder er ideelle til styring af luft-
Kontakt Cotes' eksperter på
forhold, hvor temperatur og luftflow er altafgørende, eller hvor
T +45 5819 6322
der er fokus på temperatur, luftflow og relativ luftfugtighed.
eller [email protected]
De er godkendt til brug på steder med strenge hygiejnekrav,
herunder levnedsmiddelforarbejdning og medicinproduktion.
STYRINGSKONFIGURATIONER — DIN BESLUTNING
Der fås et omfattende sortiment af softwarebaserede overvågnings- og styringsmuligheder.
Du skal blot beslutte, hvilken konfiguration du har brug for, og bestille den.
OVERVÅGNINGS- OG STYRINGSOPSÆTNINGER
A
BASIS
B
C
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TIMETÆLLER TIL OVERVÅGNING AF DRIFTSTID
OVEROPHEDNINGSALARM
X
X
SERVICEINDIKATOR TIL OVERVÅGNING AF VEDLIGEHOLDELSESKRAV
X
X
X
DATALOGFØRING TIL REGISTRERING AF DRIFTSFORHOLD
X
X
X
SERVICEALARMOVERVÅGNING
X
X
X
5,7-TOMMERS BERØRINGSSKÆRM
X
X
X
SERVICEALARM FOR FILTER OG ROTOR
X
X
X
STYRING AF REGENERERINGSLUFTVENTILATOR
X
X
X
MÅLING OG KONTROL EFTER DUGPUNKT
X
X
X
TIMER, DAG/NAT-TIMER OG CYKLUSTIMER
X
X
X
NETVÆRKSFORBINDELSE (ekstraudstyr)
X
X
X
OVERVÅGNING OG STYRING VIA SMARTPHONE-APP (ekstraudstyr)
X
X
X
OVERVÅGNING OG STYRING FRA COTES-SERVICECENTER (ekstraudstyr)
X
X
X
KAPACITETSSTYRING/MODULERENDE VARMESTYRING
X
X
X
MULIGHED FOR EKSTRA FUGTIGHEDSSENSOR
X
X
OVERVÅGNING OG STYRING AF REGENERERINGS- OG PROCESFLOW
X
X
LYDLØST PROGRAM
X
X
BRUGERDEFINERET PROGRAM
X
X
ENERGISPAREPROGRAM
X
X
FUGTSTYREENHED INKLUSIVE SENSOR (RL og dugpunkt)
Ekstraudstyr
ENERGY+-SPAREPROGRAM (til procesanvendelser)
X
KONTINUERLIG MÅLING AF FUGTFJERNELSE
X
KAPACITETSALARM
X
SPECIFIK LUFTFUGTIGHED (g/kg)-PROGRAM
X
MODULOPBYGGEDE UDSTYRSKONFIGURATIONER
Du beslutter helt enkelt, hvilke kombinationer af udstyr, du ønsker til de nøjagtige
specifikationer, du behøver. Kontakt Cotes' eksperter for at få yderligere oplysninger om
alternative muligheder.
C65E
E FOR ENERGIOPTIMERING
C65E
C65D
C65D
FORKØLERMODUL
EFTERKØLERMODUL
C65D
C65D
C65D
EFTERVARMERMODUL
VARME
GENVINDINGS
MODUL
C65E
EFTERVARMERMODUL
D FOR DYB TØRRING
LUFTKØLET
KONDENSERINGS
MODUL
C65E
EFTERKØLERMODUL
C65E
VARME
GENVINDINGS
MODUL
FORKØLERMODUL
C65E
LUFTKØLET
KONDENSERINGS
MODUL
C65E
C65D
C65D
COTES ALL-ROUND C65-SERIEN 5
COTES ALL-ROUND
C65-SERIEN
Valg af styringskonfigurationer
Forkøling og efterkøling
Der er fire forskellige niveauer af elektroniske styrings-
Cotes All-Round-affugtere kan udstyres med en særlig køle-
konfigurationer tilgængelige for Cotes All-Round-enheder,
enhed for at mindske og/eller styre temperatur / fugtighed af
så du kan få den affugter, der passer til netop dine praktiske
den tørre ind- og udgående luft til affugteren. En køleenhed
krav og driftsmæssige prioriteter.
monteret før adsorptionsrotoren er særligt fordelagtig, hvis
Som standard er der monteret en letlæselig 5,7-tommers
den indgående procesluft er særligt varm og fugtig. I sådanne
berøringsskærm, som giver dig let adgang til det valgte
situationer kondenseres noget af vandet i luften, hvilket
niveau af ydelsesdata, driftsalarmer og overvågning af
øger adsorptionsrotorens effektivitet.
serviceintervaller.
Det er også muligt med en køleenhed monteret efter
Du kan vælge at aktivere fuldstændig standardiserede ind-
adsorptionsrotoren, hvilket gør det muligt at kontrollere
stillinger — hvor du bare skal tænde for enheden og ikke
processens udgangstemperatur.
tænke på andet — eller vælge forskellige grader af kontrol
over luftflow-specifikationerne.
Kondensering
Du beslutter, hvilket kontrolniveau du har brug for eller
All-Round-affugtere kan udstyres med en luftkølet konden-
ønsker, via smartphone, web-baseret fjernbetjening osv.
seringsenhed for at kondensere vandet fra den regenere-
Varmegenvinding
det ikke er muligt at montere en regenereringsluftudgang.
ringsluft, der forlader affugteren. Dette er en stor fordel, når
Du kan bestille din All-Round-affugter med en særdeles
effektiv kryds-flow, luft til luft-varmeveksler af aluminium
Valg af varmekilde
for at genvinde varme fra regenereringsluften, der forlader
Når du bruger C65-affugtere kan du bruge stort set alle
enheden. Denne termiske energi kan derefter genbruges til
former for termisk input – elektricitet, damp og gas – til at
at forvarme den indkommende regenereringsluft.
opvarme regenereringsluften.
Varmeveksleren placeres i et matchende kabinet af rustfrit
stål med indgange og udgange til den indgående og udgå-
Maksimal fleksibilitet
ende regenereringsluft.
Cotes All-Round-affugtere giver brugerne en uovertruffen
Disse energibesparende varmegenvindingsenheder kan
grad af kontrol over luftflowets fugtigheds- og temperatur-
spare helt op til 20 % på dine el-regninger, hvilket muliggør
specifikationer ved hjælp af fabriksindstillede styrings-
at enheden tjener sig ind på ned til ca. 24 måneder.
indstillinger.
Cotes varmegenvindingsmoduler fås fabriksmonterede som
Der er også mulighed for standardiserede, modulopbyggede
standard, eller kan eftermonteres på eksisterende All-Round
konfigurationer til enkel integration af et udvalg af varme-
C65-affugtere.
enheder, kølesystemer, ventilatorer, filtre, sensorer, styringer
osv.
Eftervarmning
Cotes All-Round C65-affugtere kan som ekstraudstyr
Uovertruffen byggekvalitet
udstyres med eftervarmeenheder efter adsorptionsrotoren
I lighed med alle andre Cotes-affugtere er All-Round C65-
for at sikre 100 % kontrol med både relativ luftfugtighed og
enheder fremstillet af robuste komponenter og materialer
temperatur.
af høj kvalitet, der sikrer maksimal pålidelighed, lang levetid
og god rentabilitet.
TEKNISKE DATA
L
B
C
PROCESLUFT
UD
REGENERERINGSLUFT IND
B
H
D
A
PROCESLUFT
IND
REGENERERINGSLUFT UD
C65-SERIEN
C65E
7,8
C65D
11,1
15,4
19,1
7,1
10,1
14,0
TEKNISKE DATA
TØR LUFT NOMINEL
m3/time
1900
2600
3700
3700
1100
1500
2200
REGENERERINGSLUFT NOMINEL
m3/time
340
460
670
940
340
460
670
SPÆNDING/FASER *
V/F
REGENERERINGSLUFTVARMER
kW
10,2
14,4
20,4
28,8
10,2
14,4
20,4
EKSTRA BELASTNING
kW
1,18
1,75
3,15
3,55
0,88
1,25
2,05
TILSLUTTET EFFEKT
kW
11,4
16,2
23,6
32,4
11,1
15,7
22,5
A
35
35
50
50
20
35
50
EKST. TRYK PROCESLUFT
Pa
400
400
500
500
400
400
400
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT
Pa
300
400
400
400
300
400
400
7,8
11,1
15,4
19,1
7,1
10,1
14,0
EKSTERNE SIKRINGER
KAPACITET VED 20 °C, 60 %RH
kg/time
400/3PH+N+PE
400/3PH+N+PE
400/3PH+N+PE
400/3PH+N+PE
400/3PH+N+PE
400/3PH+N+PE 400/3PH+N+PE
* Andre strømforsyninger fås på forespørgsel
MÅL OG VÆGT
B
BREDDE
mm
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
L
LÆNGDE
mm
820
820
820
820
820
820
820
H
HØJDE
mm
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
A
PROCESLUFTINDGANG
mm
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
B
PROCESLUFTUDGANG
mm
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
650x400
mm
Ø315
Ø400
Ø400
Ø400
Ø315
Ø315
Ø400
mm
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
Ø250
Ø250
Ø250
Ø250
Ø250
Ø250
Ø250
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
kg
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
kg
200
250
250
250
200
250
250
A&B PROCESLUFTKANAL
C
(med ILU-adapter)
REGENERERINGSLUFTINDGANG
REG LUFTINDGANGSKANAL (med ILU-adapter) mm
REGENERERINGSLUFTUDGANG
REG LUFTUDGANGSKANAL
VÆGT
(med ILU-adapter)
mm
COTES ALL-ROUND C65-SERIEN 7
SÅDAN FUNGERER DET
PROCESLUFTUDGANG
1 – 5
PROCESLUFTFLOW
1 – 6
REGENERERINGSLUFTFLOW
5
SUGEVENTILATOREN
OPRETHOLDER
FLOWET AF
PROCESLUFT
4
PROCESLUFT
TØRRES
MED ROTOREN
3
FILTRERING
2
1
REGENERERINGSLUFTINDGANG
2
FILTRERING
3
REGENERERINGSLUFT
OPVARMES
4
SUGEVENTILATOREN
OPRETHOLDER
REGENERERINGSLUFTFLOWET
SUGEVENTILATOREN
OPRETHOLDER
REGENERERINGSLUFTFLOWET
5
PROCESLUFTINDGANG
1
6
REGENERERINGSLUFTUDGANG
VANDRET ROTOR
SIKKERHED OG HYGIEJNE
I Cotes All-Round-enheder er den silikagel-belagte rotor
All-Round C65-affugtere er ideelle til brug, hvor høje hygiejne-
monteret vandret. Det betyder, at al procesluften kommer ind
standarder er vigtige.
og ud på samme side af kabinettet, mens regenereringsluften
Alle vigtige komponenter og overfladepaneler er fremstillet
kommer ind og ud på den modsatte side.
af højkvalitets AISI 304 rustfrit stål, som er let at rengøre, og
der er ingen besværlige hjørner, hvor støv kan ophobes.
FUGTKONTROL A/S
Charlottevej 2, DK-4270 Høng
T +45 5885 1008
TALK TO US ABOUT WHAT’S POSSIBLE
COTES.COM
[email protected]
fugtkontrol.dk