Regionsgeneralforsamling 2017 Mandag den 27. marts kl. 19,00

Regionsgeneralforsamling 2017
DAI Nordjylland indkalder hermed alle regionens foreninger til ordinær
Regionsgeneralforsamling.
Mandag den 27. marts kl. 19,00 (spisning kl. 18,00)
B70, Hallund Krolf Klubs lokale, Søndersig 25, Hallund, 9700 Brønderslev
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regionsledelsens beretning
4. Udvalgenes orientering
1. Bowling
2. Dart
3. Familieidræt
4. Fodbold
5. Krolf
6. Senioridræt
5. Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen
6. Indkomne forslag: Forslag der ønskes behandlet skal være kontoret i hænde senest den 13.3.2017
7. Valg: a.
b.
c.
d.
e.
8. Eventuelt
Formand på valg Dorte Kejlstrup Larsen, 2 år (villig til genvalg)
RL-medlem, på valg er Eddy Marrup, 2 år (villig til genvalg)
RL-medlem, på valg er Lars Nielsen, 2 år (ønsker suppleant plads)
RL-suppleant, Sonni Lehmkuhl 1 år (ønsker ikke genvalg)
RL-suppleant, Kenneth Børgesson 1 år, (villig til genvalg)
Regionen er vært med en gang stegt flæsk kl. 18,00.
Tilmelding til spisning skal ske til kontoret senest den 20. marts. Mail: [email protected]
eller på telefon 98 11 17 11.
Vi beder klubberne om, at møde talstærk frem og være med til at regionen kan blive styrket endnu mere.
Hver klub kan stille med 2 personer som har stemmeret.
På glædelig gensyn
Dorte Kejlstrup Larsen
Regionsformand.
Dansk Arbejder Idrætsforbund, Region Nordjylland, Aavej 25, 9400 Nørresundby, tlf.: 98 11 17 11, [email protected]
Hjemmeside: www.dai-nordjylland.dk