Ansøgningsformular til Å Midler

Ansøgningsformular til Å Midler
Udfyld formularen og forsøg at være kortfattet og præcis.
Beløb inkl. Moms i DKK
Hvad er beløbsstørrelsen? Husk at medregne
alle udgifter, engangs- som løbende. Og husk at
tjekke at det er med moms.
Opstil gerne budgettet i et Excel-ark, og vedlæg
det, så bestyrelsen kan se de budgetterede
poster.
Hvad skal pengene bruges til?
Beskriv hvad pengene skal gå til.
Hvorfor skal du have pengene?
Kr 36.000,Eksakte budgetter er under udarbejdelse, men
beløbsstørrelsen på 1200,- pr. PoLa er sat ud fra en
forventningsudmelding fra Storkredsbestyrelsen.
30 PoLa’er i forbindelse med den lokale politikudvikling i
København op mod KV17
Uddyb hvorfor det giver mening at give penge
til dig og dit projekt. Hvorfor er det vigtigt og
hvad får vi som parti og bevægelse ud af det?
Fordi vi har en overordnet målsætning om at inddrage
borgerne i vores politikudvikling og fordi borgere der tager
det mikroskridt at deltage i vores møder vil være mere
tilbøjelige at tage det makroskridt det er at sætte kryds hos
os på valgdagen.
Hvornår skal du bruge pengene?
Så hurtigt som muligt, en del af PoLa’erne er på vej.
Noter hvornår du skal bruge pengene.
Dit navn, registreringsnummer og
kontonummer
Theis Krarup Hansen
Eller navn og kontoinfo. på kontaktpersonen
der knytter sig til denne ansøgning.
Kontaktpersonen sikrer at kvitteringer og den
slags er i orden og holder kontakten med
Storkredsens kasserer
Konto: Lokalforening Københavns konto til KV17, detaljer
følger senere
Dine kontakt informationer
E-mail og telefonnummer
[email protected]
Mob: 51889089
Din gruppes navn
KV17 styregruppen i København
Eks. Østerbro bydelsforening,
kommuneforening Pressegruppen,
Husgruppen…