Cyberforsikring - BASTA Forsikring

Cyberforsikring
sikrer din virksomhed mod angreb udefra
DÆKNING AF ØKONOMISK TAB
CYBERDRIFTSTAB
Kriminalitet som hacking af virksomhedens netværk er
stigende. Internettet er et attraktivt medie for kriminelle.
Forsikringen dækker din virksomheds tab ved nedgang i
omsætningen som følge af, at virksomhedens IT-system
bliver ramt af computerkriminalitet.
ØKONOMISK KRIMINALITET
Tab, som skyldes økonomisk kriminalitet begået mod virksomheden dækkes, hvis du bliver udsat for hacking eller
lignende. En Cyberforsikring kan sikre virksomhedens
bundlinje, hvis din virksomheds indtægter er baseret på
internettransaktioner.
KUNDERS TAB
En virksomhed, der opbevarer eller lagrer andre virksomheder eller personers oplysninger, kan i tilfælde af, at disse
data uberettiget offentliggøres, risikere at blive mødt med
krav om erstatning fra ejermanden. Sådanne erstatningskrav dækkes naturligvis også.
CYBERAFPRESNING
Hvis udefrakommende via hacking skaffer sig adgang til
virksomhedens system, krypterer det og efterfølgende
kræver løsepenge. Virksomheden vil i en sådan situation
lide et tab ved enten at betale den forlangte løsesum, eller
ved at virksomhedens drift står stille i en given periode.
COMPUTERVIRUS/COMPUTERKRIMINALITET
Hacker angreb og tab som følge af dette dækkes, ligesom
omkostninger til genetablering af tabt data efter hacker
angreb. Omkostninger til reetablering af virksomhedens
netværk er også omfattet.
CYBERFORSIKRING
Cyberforsikring hjælper din virksomhed med at komme
tilbage til den daglige drift, så hurtigt som muligt.
Pris eksempler op til 5 ansatte:
1 mio. basisdækning
Selvrisiko kr. 5.000
Årlig præmie kr. 1.068,-
2.5 mio. basisdækning
Selvrisiko kr. 5.000
Årlig præmie
kr. 2.085,-
Yderligere oplysninger kan indhentes hos
BASTA Forsikring på telefon 70 203 111
eller e-mail [email protected]
BASTA Forsikrings søsterselskab FPR Forsikringsmægler A/S har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med
rådgivning og formidling af unikke forsikringsløsninger til brancheforeninger og disses medlemmer.