ledende overlæger

LEDENDE OVERLÆGER
KIRURGISK CENTER – REGIONSHOSPITALET RANDERS
Tryghed og omsorg skal gå hånd i hånd med høj faglighed
på Regionshospitalet Randers.
Til Kirurgisk Center søges to udviklings- og resultatorienterede ledende overlæger med faglige ambitioner, gode
samarbejdsevner og lyst til ledelse.
Opgaven
Kirurgisk Center har samlet Kirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk
Afdeling under en fælles ledelse. Der søges ledende overlæger til
henholdsvis den kirurgiske og den ortopædkirurgiske del af centret.
Hver afdeling har sin egen lægelige stab med integreret driftsfunktion i ambulatorier, sengeafsnit, sekretariat og operationsgang.
Operationsgangen ledes af centret.
Desuden varetager Kirurgisk Center driftsledelsen af hospitalets
sterilcentral, urologisk ambulatorium samt klinikgang med øjen- og
øre-næse-halsklinik.
Kirurgisk Afdeling varetager akut og elektiv kirurgi. Afdelingen
har særlige interesseområder inden for kirurgisk gastroenterologi,
mammakirurgi og avanceret endoskopi. Afdelingen rummer en af
landets største koloncancer screeningsenheder og er et af landets
største enheder for koloncancer operationer. Endvidere udfører
afdelingen laparoskopisk kolonkirurgi som rutineprocedure og er
referencecenter for pilonidalcystekirurgi. Afdelingen varetager
endelig galdekirurgi, herniekirurgi, akut kirurgi og proktologi.
Det omfatter, at:
▪▪ Skabe høj kvalitet i patientudredning, -behandling og -pleje
▪▪ Koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse
▪▪ Sikre optimale patientforløb på tværs af hospitalet
▪▪ Sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktiviteter
▪▪ Sikre et godt samspil med andre afdelinger på hospitalet og
andre hospitaler
▪▪ Skabe en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et
frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen.
Personerne
Stillingerne ønskes besat med overlægekvalificerede special­læger
i henholdsvis kirurgi – gerne i kirurgisk gastroenterologi – og
ortopædkirurgi.
De nye ledende overlæger skal være visionære og kunne bidrage til
centrets videre udvikling. De nye ledere skal være respekteret for
deres faglige kompetence og have et solidt erfaringsgrundlag, som
kan bidrage fagligt, klinisk og forskningsmæssigt til afdelingernes
drift og udvikling.
Gode ledelseskompetencer er en forudsætning, ligesom ledelseserfaring vil være en fordel.
De nye ledende overlæger skal være samarbejdsorienterede,
synlige og samtidig kunne motivere og inspirere medarbejderne.
Ortopædkirurgisk Afdeling er en bredt sammensat specialafdeling
med stor traumatologisk funktion. Afdelingen varetager derudover
hofte- og knæalloplastisk kirurgi, revisionskirurgi og artoskopisk
knækirurgi, herunder knæligamentrekonstruktion, skulder-/albuekirurgi, børneortopædi, håndkirurgi og fod-/ankelkirurgi samt sårog amputationskirurgi. Inden for områderne skulder-/albuekirurgi
og fod-/ankelkirurgi fungerer afdelingen som regionsfunktion.
Derudover må de ledende overlæger gerne have interesse for
ressourcestyring, kvalitetsudvikling, faglig udvikling og forskning.
Kirurgisk Center har et betydeligt samarbejde med Aarhus Universitetshospital inden for behandling, forskning og uddannelse.
Ansøgningsfristen er mandag den 20. marts 2017 kl. 12.00.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
Afdelingsledelsen i Kirurgisk Center består af den ledende over­­
læge i kirurgi, den ledende overlæge i ortopædkirurgi og over­­sygeplejersken.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig
direktør Lone Winther Jensen, telefon 78 42 01 02/40 27 82 97,
eller MUUSMANN, telefon 70 11 20 22.
Ledelsen skal have et tæt og ligeværdigt samarbejde om de ledelsesmæssige opgaver i Kirurgisk Centers forskellige funktioner.
Se stillings- og personprofilen på www.muusmann.com/stillinger.
Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 medicinske kompetencer.
Vilkår
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale vedrørende
lægelige chefer.
Ansøgning
Kirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling udgør tilsammen Kirurgisk Center. Kirurgisk Afdeling har årligt ca. 2.500 indlæggelser
og ca. 19.000 ambulante kontakter. Ortopædkirurgisk Afdeling har årligt ca. 2.700 indlæggelser og ca. 25.000 ambulante kontakter.
Regionshospitalet Randers har et optageområde på 225.000 borgere i den nordøstlige del af Region Midtjylland.