Kandidatliste

Opstillede kandidater til HK Stat Hovedstadens generalforsamling
den 2. marts 2017
Næstformandsposten
Kirsten Fletgaard
HK Stat Hovedstadens bestyrelse (4)
Henriette Lerche, KU, Niels Bohr Instituttet
Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut
John Johannessen, Rigsombudsmanden på Færøerne
HK Hovedstadens bestyrelse (1)
Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut
Kirsten Fletgaard, Undervisningsministeriet
HK Hovedstadens repræsentantskab (skal vælges 10)
Ditte Kirstein, Niels Brock
Doris Vang Rasmussen, Dommeren på Færøerne
Dorit Svendsen, Københavns Universitet
Frederik Larsen, Københavns Byret
Henrik Grubak, Forsvaret
Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut
Kamilla Blindbæk Røhl, Københavns Byret
Lone Rosenhjerte, Bygningsstyrelsen
Marianne Kjølbye, Østre Landsret
Pia Mølleskov, Forsvaret
Sanne Winther, Københavns Byret
HK/Danmarks kongres (13 delegerede)
Christel Ravn Lund, KVUC
Henriette Lerche, KU, Niels Bohr Instituttet
Ingrid Kryhlmand, Københavns Universitet
Jette Jensen, Udenrigsministeriet
Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut
Joan Lykkeaa, KU, Odontologisk Institut
John Johannessen, Rigsombudsmanden på Færøerne
Kamilla Blindbæk Røhl, Københavns Byret
Kate Kengen, Københavns Byret
Kenneth Christensen, Fødevarestyrelsen
Kirsten Fletgaard, Undervisningsministeriet
Lene Voulund, Danmarks Meteorologiske Institut
Pernille Lange, Erhvervsstyrelsen
Pia Hautop, Nordsjællands Politi
Sheku Amadu Jalloh, Det kongelige Bibliotek
Susanne Engel-Andreasen, Københavns Politi
HK-A delegeretmøde (4 delegerede)
Jette Jensen, Udenrigsministeriet
Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut
Kirsten Fletgaard, Undervisningsministeriet
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Stat Hovedstaden