fastelavn pdf

Fælles Fastelavn i Bøstrup Kirke
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR
KL. 14
Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning
Da Hou kirke er lukket for ombygning, holder vi i år fælles fastelavn for
hele Nordlangeland Pastorat i Bøstrup. Efter en familiegudstjeneste,
hvor I meget gerne må komme udklædt, går vi ned i Sognehuset i
Bøstrup, hvor vi slår katten af tønden og får kage, saftevand, kaffe
m.m. Der er en slikpose til børnene.
På gensyn
Menighedsrådene og præsterne på Nordlangeland