Tillæg til lejeaftale ved ungdomsfester

Tillæg til lejeaftale
Leje af Mejeriet d.
Regler omkring ungdomsfester (under 21 år )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gæsterne til festen skal være inviterede.
Festen skal foregå indenfor
Døre og vinduer holdes lukket efter kl. 23.
Benyt kun de på forhånd aftalte rum på Mejeriet.
Der skal være mindst 3 voksenansvarlige til stede under hele festen.
Musikken skal slukkes kl. 2.00.
Skader på indbo eller service i forb. med festen erstattes.
Mangelfuld rengøring koster mindst 300 kr.
Depositum på 1000 kr. betales før aftalen er gyldig.
- - - - - - - - - - - Klip - - - - - - - - - - - - - - -
Tillæg til lejeaftale
Afleveres udfyldt til udlejer før lejeaftalen kan træde i kraft,
senest 14 dage før lejedatoen.
Regler omkring ungdomsfester (under 21 år )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gæsterne til festen skal være inviterede.
Festen skal foregå indenfor
Døre og vinduer holdes lukket efter kl. 23.
Benyt kun de på forhånd aftalte rum på Mejeriet.
Der skal være mindst 3 voksenansvarlige til stede under hele festen.
Musikken skal slukkes kl. 2.00.
Skader på indbo eller service i forb. med festen erstattes.
Mangelfuld rengøring koster mindst 300 kr.
Depositum på 1000 kr. betales før aftalen er gyldig.
Antal festdeltagere ( max. 80 ) ________________________
Navn + evt. tlf. på voksendeltagere: ______________________________________________
Forældreunderskrift: _________________________________________________