via dolorosa - FrederiksborgCentret

VIA DOLOROSA
Anne Brérot, maleri
KUNSTKONCERT
Sang - Jesper Buhl
Musik/klaver - Tore Bjørn Larsen
Malerier - kunstnere fra Gallerie Rasmus
VIA DOLOROSA
Jesper Buhl, Gallerie Rasmus og Tore Bjørn Larsen har hermed fornøjelsen at invitere til deltagelse i et helt nyt og tværkulturelt samarbejde, hvor sang, musik og malekunst går op i en højere enhed.
Via Dolorosa er en kunstkoncert, som tager sit udgangspunkt i de
14 hændelser på Jesu vej fra Pilatus’ domfældelse og frem til gravlægningen. Man får således både mulighed for at høre en koncert,
og man får præsenteret helt nye, moderne og meget forskellige bud
på kirkekunst.
Kunstkoncertens omdrejningspunkt er 14 malerier på 1 x 1 m,
hvor 14 af Gallerie Rasmus´ fremmeste kunstnere - både danske
og udenlandske - giver deres
personlige bud på én af de
hændelser, der finder sted
på Jesus tunge vandring
langfredag ad Via Dolorosa,
smertens vej.
De 14 malerier præsenteres
med recitation og sang akkompagneret af klaver.
Musikken er nyskrevet af
komponist Tore Bjørn Larsen,
der også sidder ved klaveret.
Sang og recitation fremføres
af operasanger Jesper Buhl.
Koncerten
Recitation, sang og klaver samt præsentation af malerier
Koncerten er en musikalsk rejse med Jesus på vejen fra Pilatus op
ad Via Dolorosa mod Golgata og videre under hans lidelser på korset for at slutte med gravlægningen. Vi er som lyttere og tilskuere
således med hele vejen den tunge langfredag. Både teksterne og
musikken er nye fortolkninger af begivenhederne langfredag og
understøtter malerierne.
Varighed: Ca. 1 time og 15 minutter
Sanger: Jesper Buhl
Klaver: Tore Bjørn Larsen
Komponist & tekstforfatter: Tore Bjørn Larsen
Bibeltekster
Det Danske Bibelselskabs
oversættelse, 2004
Malerierne
Peter Rasmus Lind fra Gallerie Rasmus har på baggrund af sit store
netværk af og kendskab til kunstmalere fundet frem til 14 kunstnere.
Alle disse kunstnere - danske såvel som udenlandske - har med stor
begejstring kastet sig over opgaven. Opgaven var, at hver af disse 14
kunstnere fik udleveret en overskrift til en af de 14 forskellige situationer, som opstod under Jesu vandring fra Pilatus til graven.
Pierre Bonetto, maleri
Der er udvalgt 14 meget forskellige kunstnere med meget forskellige
udtryk, hvorved der gives et hidtil uset mangfoldigt billede af nye måder at betragte højdepunktet i den nytestamentlige kernefortælling.
Nærmest som i et kalejdoskop præsenteres der helt nye fortolkninger
af kirkekunst!
Udover bl.a. franske Anne Brérot, spanske Benjamin Torcal Torres
og amerikanske Brad Moody kan af danske kunstnere nævnes f.eks.
Anders Moseholm og Ken Denning.
Aktørerne
Jesper Buhl - er uddannet sanger på Det Fynske Musikkonservatorium. Jesper Buhls glansrolle har - ifølge Søren Schauser fra
Berlingske Tidende - været ”Eight Songs for a Mad King” af Peter
Maxwell Davies. Denne påstand understøttes af det faktum, at
komponisten selv tildelte Buhl titelrollen ved opførelsen på komponistens 70-års fødselsdag.
De senste 9 år har Jesper Buhl haft
sit virke som succesrig chef for Den
Fynske Opera. Chefstillingen har
dog ikke frarøvet danskerne muligheden for at høre Jesper Buhls dybe
baryton og farverige personlighed her og der og alle vegne.
Tore Bjørn Larsen - er uddannet komponist på Det Fynske Musikkonservatorium. Studerede efterfølgende komposition i solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København med
Hans Abrahamsen som lærer. Solistklassen afsluttedes med debutkoncert i november 2000, hvor oratoriet ”bound to nowhere” opførtes i hhv. Fåborg kirke, Sct. Hans
kirke i Odense og Helligåndskirken
på Strøget i København.
Seneste værk: Ved indvielsen af Sct.
Nicolai kirkes nye orgel i Svendborg i
maj 2016 uropførtes ”Book of Twelve”, - en samling af 12 præludier og
12 fugaer for orgel samt tre spektakulære korværker.
Gallerie Rasmus
I 1990 åbnede Peter Rasmus Lind sit første Gallerie Rasmus i Odense i
Ny Vestergade 8, hvor galleriet stadig har sit hovedsæde.
Siden da har Galleriet støt udviklet sig og haft vokseværk, og Gallerie
Rasmus er nu aktiv i det meste af Danmark - enten med gallerievirksomhed - eller på kunstmesser.
Mere end 40 danske og udenlandske kunstnere er fast tilknyttet
Gallerie Rasmus.
Men Peter Rasmus Lind ( - i daglig tale: Rasmus) begrænser sig ikke
til salg af kunst - ofte indbydes der også til oplæsningsarrangementer
og koncerter i gallerierne.
Desuden er der til gallerierne tilknyttet flere kunstforeninger, der aktivt arbejder med kunst- og kulturformidling. Kunstforeningerne har
ofte gode tilbud i form af kunstrejser, foredrag, udflugter, koncerter
og meget andet.
Musikken og teksterne
I mange katolske kirker hænger der i sidskibene eller langs på
skibets ydervægge billeder med motiver, de 14 stationer, den
såkaldte korsvej, som særligt i fastetiden benyttes til fordybelse
og reflektion, hvortil man kan knytte en tanke over vores nutidige situation. De 14 stationer har deres faste titel, som beskriver
den pågældende hændelse i langfredagens sidste dramatiske
begivenheder. Hertil føjes i traditionen ved andagter gerne en
passende bibeltekst, de kan dog variere en lille smule. De efterfølgende tekstmeditationer er i vores kunstkoncert sammensat
med inspiration fra adskillige korsvejsandagter.
Hele forløbet danner et ganske særligt mønster
ved at bestemte motiver vender tilbage:
- Jesus falder tre gange (station 3, 7 & 9),
- Jesus møder kvinder tre gange (station 4, 6 & 8),
- to stationer omhandler mænd (station 5 & 10) osv.
Dette understreges formelt i den musikalske iscenesættelse ved
at genbruge det musikalske stof.
Således fremstår musikken som et slags patchwork - eller et
kludetæppe.
August 2016 / Tore Bjørn Larsen
Booking:
Tore Bjørn Larsen
tlf. 2084 3514
Mail: [email protected]
Værkerne
1.
Jesus dømmes til døden Quim Domene
2.
Jesus tager korset på sig Janusz Tyrpak
3.
Jesus falder første gang Anders Moseholm
4.
Jesus møder sin moder Benjamin Torcal Torres
5.
Simon af Kyrene hjælper
Jesus med at bære Øssur Mohr
6.
Veronika rækker Jesus
svededugenLaura Iniesta
7.
Jesus falder anden gang Ralph Bernabei
8.
Jesus taler til de
grædende kvinder
Nille Bech
9.
Jesus falder tredje gang Pierre Bonetto
10.
Jesus berøves sine klæder Ken Denning
11.
Jesus bliver korsfæstet
Brad Moody
12.
Jesus dør
Jes Mogensen
13.
Jesus tages ned af korset Anne Brérot
14.
Jesus lægges i graven Dolores Masramon
GALLERIE RASMUS
Dansk og international kunst
www.gallerie-rasmus.dk