Generalforsamling - Glostrup Linedance

Glostrup Linedance
Generalforsamling
TID:
Søndag den 26. marts 2017 kl. 13:00
STED:
Glostrup bibliotek, kælderen,
Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup
(husk at gå om på bagsiden af huset)
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (vedlagt denne indkaldelse).
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af Formand ( Dorrit- modtager genvalg )
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer ( Susanne modtager genvalg ).
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Flemming og Marie – modtager genvalg).
10. Valg af revisor ( Annette Agerskov modtager genvalg )
11. Valg af revisorsuppleant (Nina modtager genvalg).
12. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der dans efter danseliste indtil kl. 16:30,
hvor der er pizzabuffet (gratis for deltagerne i generalforsamlingen)
Medbring selv alle drikkevarer, vi har service og glas.
På bestyrelsens vegne,
Dorrit Rasmussen,formand