TH_2017 - Dansk Sportsskytte Forbund

Dansk Sportsskytte Forbund
DSF København har hermed fornøjelsen at indbyde til
PREMIERE!
DSF
Terrænmæssig Hurtigskydning
Langfredag 14. april 2017
På Kalvebod skydes Terrænmæssig Hurtigskydning Langfredag, d. 14. april
Skydetider:
Patruljer starter kl.09.00, 11.30 samt 14.00
Klasser:
Std. Sportspistol .22/.32, Standard Pistol SP, Standard Revolver SR,
Der vil være en kombination af langdistancestages, mellemdistancestages samt
Falling Target baner på tid, med pap, stål og plasticmål.
Se reglement efter d. 7. marts på: www.dsf.dk under ”Discipliner”.
Tilmelding efter d. 7. marts på: www.dsf.dk under ”For skytter”
Skytterne skal møde ½ time før skydetid hvor man får sit scoresheet
og patruljen sendes ud til sin start stage 1-8.
.
Pris pr. skydning : Kr.100.
Alle skytter er velkomne!
Dansk Sportsskytte Forbund
Match Sponsor:
Vaabensmeden.dk
Der vil være 8 stages (ingen indskydning) med hver 6 skud
Hver stage skydes af 2 x 5 mand på 15 min, og man fortsætter
til næste stage ”med uret”.
Da 2 stages kan skydes bedst ud af to forsøg,
regn med i alt 60 skud
Der vil være pølsevogn med pølser, flæskestegs- og
bøfsandwich på dagen.
Der vil være et særskilt skydeafsnit, hvor du kan møde Per og
Kristian fra Vaabensmeden, og se, pille og ikke mindst skyde
med de sidste nye S&W modeller.
Arrangementet afsluttes med præmiebord ca. kl. 16.30.
Kun tilstedeværende vil have mulighed for præmie.