aarupvandv æ rk

AARUP VANDVÆRK
a.b.m.a
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Aarup Vandværk afholder den årlige generalforsamling
på Aarup Hotel
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00
dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse
4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Claus Frostholm, Ole Rasmussen, Jens Erik Nielsen.
alle er villige til genvalg.
Suppleant: Martin West, Hans Jørgen Jørgensen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
SE DIT VANDVÆRK I FUNKTION
Aarup Vandværk inviterer alle andelshavere til et besøg på
Vandværket
Gl. Aarup 1
Tirsdag, d. 28. marts kl. 18,00.
Her vil der være mulighed for at blive vist rundt på værket og høre om produktionen af
vand til dig som medejer af værket.
Efter rundvisningen afholdes generalforsamling på Aarup Hotel.
Vi afslutter aftenen med et par stykker smørrebrød og øl/vand på Aarup Hotel.
Af hensyn til bespisningen på Hotellet bedes du tilmelde dig på telefon: 70271350 eller mail: [email protected]