Rådighedsbeløb til KLF

Til tillidsrepræsentanten /
suppleanten
27. februar 2017
TR-udsendelse nr. 43: 16/17
Rådighedsbeløb til KLF-afdelingerne
Nu er det ved at være tid til den årlige udsendelse af rådighedsbeløb til KLFafdelingerne.
Beløbet afsat til KLF-afdelingerne er fortsat 30 kr. pr. medlem plus 200 kr. i grundbeløb. I første omgang udsendes halvdelen af beløbet til tillidsrepræsentanterne. Den
anden halvdel af rådighedsbeløbet kan rekvireres fra starten af næste skoleår (fra 1.
august 2017).
Af administrative grunde vil rådighedsbeløbet blive overført til tillidsrepræsentanternes konti i løbet af næste uge.
For en lang række tillidsrepræsentanter har foreningen allerede et kontonummer,
som rådighedsbeløbet kan overføres til, men hvis foreningen ikke har dit kontonummer eller hvis du har skiftet bankkonto, så bedes du i løbet af denne uge sende
en mail til Sjanne Hansen [email protected] , hvor du oplyser dit navn, skole/institution
og bankkontonummer.
Med venlig hilsen
Ivan Jespersen
/ Sjanne Hansen