- Realdania

KO R T
FO R TA LT
FA K TA
360 grader
havn og bælt
H VO R
Næsvej, 5610 Assens, Assens Kommune
R E S U LTAT O G A F L E DT E E F F E K T E R :
Projektet er uafsluttet ved redaktionens afslutning.
DET F YSISKE GREB
• Havnens kvaliteter skal udfoldes ved at gøre en
eksisterende mole tilgængelig for alle. Det sker gennem
etablering af en ny udsigtsplatform på det renoverede
molehoved.
• På toppen af læmolen etableres en adgangsbro i træ, og
en gennemgående træbelægning samler området.
O R GA N I S AT I O N
Projektejer: Assens Kommune i samarbejde med Assens
Søsportscenter, Assens Marina og Assens Havn.
H VO R FO R
For at udvikle og tilgængeliggøre molehovedet til fritid og
turisme og skabe en tættere forbindelse mellem by, havn
og bælt i Assens.
Ø KO N O M I
Samlet budget på 6,25 mio. kr. Heraf 3,3 mio. kr. fra Stedet
Tæller og 2,95 mio. kr. fra Assens Kommune.
I N DV I E L S E
April 2017
RÅDGIVER
Schul Landskabsarkitekter og ingeniørfirmaet Orbicon er
rådgivere
Mole og molehoved i Assens før renovering og omdannelse.
For nogle år siden lagde jeg til med min båd
i Ystad. Dér så jeg, hvor godt en mole kan
fungere som et sted, man kan fiske, dykke
eller sejle ud i sin kajak fra. Eller hvor man
kan sidde en lun sommeraften, se solen
dale over vandet og meditere lidt over
verdenssituationen. Nogle af klubberne i
Søsportscentret var lidt skeptiske i starten,
men i dag er de fleste kommet med ombord.
H A N S MØR K EB J ERG, FOR M A N D FOR A S S EN S M A R I N A
side 186
Stedet Tæller
360 grader havn og bælt
Mole bygger bro
Panoramaudsigten fra molehovedet ved Assens er
spektakulær, men før skulle man ud på en mindre
klatretur for at opleve den. Nu renoveres og gentænkes
molen, så enhver kan komme derud. Projektet er første
skridt i en langsigtet indsats, som skal bringe havn og
by tættere sammen.
Da Assens Kommune for nogle år
siden gik i gang med at udvikle en
helhedsplan for havnen, så man sig
efterhånden varm på idéen om også
at åbne og gentænke byens mole som
et sted for udsyn, ro og oplevelser i det
fri. Fra spidsen af molen kan man se
360 grader ud over Lillebælt. Til Årø
og Bågø, til Mariendal Gods, Assens’
velbevarede historiske bykerne og
den aktive erhvervshavn. Fornemmelsen er som at være på et skib, samtidig med, at man har fast grund under
fødderne.
Sammen med Assens Marina, feriehusejerne, lokale foreninger og handicapråd gik kommunen i gang med
at udvikle projektet. De første idéer
var lidt vilde, husker Anders Dam, der
er planlægger i Assens Kommune. Et
undervandsakvarium og et dykkerrev
var blandt andet oppe at vende.
Det færdige resultat bliver mere lavmælt, men effektfuldt: Det gamle molehoved renoveres med en ny spunsvæg og et plant stendæk i granit. På
spidsen kommer bænke, man kan slå
sig ned på. En ny rampe giver adgang
fra havnesiden, og en tribunelignende trappe bliver det oplagte sted at
hænge ud og betragte havnelivet og
aktiviteterne på vandet.
Områdets samlende element er en
belægning af træ, og det hele bliver
niveaufrit, så enhver kan komme fra
havnen og ud på molehovedet.
Den renoverede mole bringer vand og
natur tættere på byen og iscenesætter
hele stedet på en ny måde. Molen giver plads til mødet mellem mennesker,
der dyrker søsport, og dem, der ikke
gør. Og mens nogle af de tidlige idéer
blev skrottet, lever andre videre i en
langsigtet visionsplan for havneom-
rådet. En badetrappe, en opgraderet
havneplads og en ny promenade står
blandt andet på ønskelisten.
I kommunen lægger man vægt på, at
moleprojektet er et ankerprojekt, der
kan bygges videre på efterhånden,
som Anders Dam forklarer:
”De fynske købstæder ligner lidt hinanden. Vi kan mange af de samme ting.
I Assens har vi købstadsmiljøet, Lillebælt og havnen, som projektet samler.
Med udviklingen af molen giver vi mulighed for nye oplevelser og livskvalitet.
Og samtidig viser vi, at havnen ikke
bare får lov at stå hen. At vi vil noget
med den og byen. Det signal er mindst
lige så vigtigt.”
Før skulle man ud på en mindre klatretur
for at nyde den spektakulære udsigt fra
molehovedet.
B R E D OPBA K N I N G
Idéen til projektet opstod første
gang hos Hans Mørkebjerg, der er
formand for Assens Marina. Kommunen tog godt imod tanken om
at gentænke byens mole, og siden
kom flere andre aktører med i den
videre idéudvikling. I dag er der
bred opbakning.
Kvalitet i kysternes turistbyer
360 grader havn og bælt
side 187