kirkebladet - Skagen kirke

GUDSTJENESTER MARTS - APRIL 2017
KIRKEBLADET
FOR SKAGEN & HULSIG · MARTS - APRIL 2017
Skagen
Hulsig
Marts
Lørdag d. 4. 1. dåbsgudstjeneste 10.00: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 5. 1. 1.s.i fasten
10.30: Henrik Bang-Møller*
09.00: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 12. 2.s.i fasten
10.30: Lene L. Fischer
10.30: Per Rasmussen
Søndag d. 19. 3.s.i fasten
10.30: Per Rasmussen
10.30: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 26. Midfaste
10.30: Henrik Bang-Møller
09.00: Lene L. Fischer
April
Lørdag d. 1. Dåbsgudstjeneste
10.00: Lene L. Fischer
Søndag d. 2. Mariæ bebudelse
10.30: Lene L. Fischer*
09.00: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 9. Palmesøndag
10.30: Henrik Bang-Møller
09.00 Henrik Bang-Møller
Torsdag d. 13. Skærtorsdag
10.30: Henrik Bang-Møller
19.30: Per Rasmussen
Fredag d. 14. Langfredag
15.00: Lene L. Fischer
10.30: Per Rasmussen
Søndag d. 16. Påskedag
10.30: Per Rasmussen
10.30: Lene L. Fischer
Mandag d. 17. 2. påskedag
10.30: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 23. 1.s.e. påske
10.30: Per Rasmussen
10.30: Henrik Bang-Møller
Søndag d. 30. 2.s.e. påske
10.30: Per Rasmussen
09.00: Per Rasmussen
* Kirke-kaffe i Sognehuset
REFORMATIONSÅR
1517—2017
Kirkebil kan bestilles senest fredag kl.
12.00 i Sognehuset på tlf. 98 44 26 44
Mere information om Skagen Sogn,
arrangementer, menighedsråd m.m.
findes på Kirkesiden i lokalavisen
Skagen Onsdag og på:
www.skagenkirke.dk
For 500 år siden - mere præcist den
31. oktober 1517 - slog Martin Luther
sine berømte 95 teser op på universitetsdøren i Wittenberg. Dermed blev
der for alvor sat skub i refomationen,
idet teserne var et voldsomt angreb
på både den teologiske og økonomiske korruption i den katolske kirke.
Luther oversatte bibelen til tysk, så
den kunne læses af lægfolk, hvilket
satte en sand uddannelsesrevolution
i gang.
Luthers virke har sat sine spor inden
for mange områder og året igennem
vil Skagen og Hulsig kirker gennem
en række aktiviteter markerer reformationsjubilæet.
Følg med i årets arrangementer på:
www.skagenkirke.dk
MARTS
EFTERMIDDAGSMØDE: Onsdag 1. marts kl. 15.00 i Sognehuset. ”Luther gav os salmer
på vort modersmål” v/ organist Rikke Kursch. Fri entré. Tilmelding til Sognehuset senest 28.
februar kl. 12.
AFTENSANG: Onsdag 1., 8., 15. og 22. marts kl. 17.00 i Skagen kirke.
MANDAGSCAFÉ: Mandag 6. marts kl. 10.00 - 11.30 og efterfølgende mandage i Sognehuset. Kom og få en kop kaffe, en sang og en snak.
APRIL
MANDAGSCAFÉ: Mandag 3. april kl. 10.00 - 11.30 og efterfølgende mandage i Sognehuset.
Kom og få en kop kaffe, en sang og en snak.
FOREDRAG: Tirsdag 4. april kl. 16.30 i Sognehuset. ”Kristendom og velfærdsstat” v/ professor i økonomi, dr. polit. Niels Kærgård. Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet. Fri entré.
MEDITATION: Tirsdag 4. og 18. april kl. 17.00 i Skagen kirke.
FORÆLDRECAFÉ: Tirsdag 4. april kl. 19.30 i Sognehuset.
BIBELSTRIK: Onsdag 8. marts kl. 14.30 i Sognehuset. Alle er velkomne.
EFTERMIDDAGSMØDE: Onsdag 5. april kl. 15.00 i Sognehuset. ”Et blomsterliv” v/ forfatter mm. Else-Marie Andersen. Fri entré. Tilmelding til Sognehuset senest 4. april kl. 12.
TVÆRKULTUREL AFTEN: Fredag 7. april kl. 17.30 i Sognehuset med spisning, hygge og
musik. Alle er velkomne, tilmelding senest 6. april til Kirkekontoret.
FOREDRAG: Tirsdag 14. og 28. marts kl. 16.30 i Sognehuset. Om europæisk åndshistorie,
fra oldtid til nutid v/ Søren Raaberg- Møller.
FOREDRAG: Tirsdag 11. og 25. april kl. 16.30 i Sognehuset. Om europæisk åndshistorie, fra
oldtid til nutid v/ Søren Raaberg- Møller.
TVÆRKULTUREL AFTEN: Fredag 17. marts kl. 17.30 i Sognehuset med spisning, hygge
og musik. Alle er velkomne, tilmelding senest 16. marts til Kirkekontoret.
KUNSTKONCERT: Onsdag d. 12. april kl. 15.00 i Skagen kirke. ”Via Dolorosa” v/ Jesper
Buhl, sang og Thore Bjørn Larsen, klaver. Kunstnere fra Galleri Rasmus. Arrangør Skagen musik og teaterforening. Fri entré.
MEDITATION: Tirsdag 7. og 21. marts kl. 17.00 i Skagen kirke. En halv times stille stund.
FORÆLDRECAFÉ: Tirsdag 7. marts kl. 19.30 i Sognehuset.
FOREDRAG: Tirsdag 21. marts kl. 16.30 i Sognehuset. ”Reformationen - den vigtigste begivenhed i Europas historie” v/ mag.art. Flemming Houe. Arr. Folkeuniversitet, fri entré.
BIBELSTRIK: Onsdag 12. april kl. 14.30 i Sognehuset. Alle er velkomne.
MENIGHEDSRÅDSMØDE: Tirsdag 21. marts kl. 19.00 i Sognehuset.
LITURGISK-MUSIKGUDSTJENESTE: Langfredag 14. april kl. 15.00 i Skagen Kirke med
sopran Kari Hamre og organist Rikke Kursch. Liturg Lene Ladegaard Fischer.
MENIGHEDSRÅDSMØDE: Mandag 27. marts kl. 19.00 i Hulsig.
MENIGHEDSRÅDSMØDE: Tirsdag 18. april kl. 19.00 i Sognehuset.
FAMILIEGUDSTJENESTE: Tirsdag 28. marts kl. 17.00 i Skagen kirke. Efterfølgende
spisning i Sognehuset.
KONCERT: Tirsdag 25. april kl. 19.30 i Hulsig kirke. Ensemblet Lunae Canticum vil gennem
sang og musik belyse reformationens betydning for udviklingen af den kirkelige såvel som den
folkelige musik. Fri entré.
PRÆSTERNE
SOGNEHUSET
Kirkevej 7A. Tlf. 98 44 26 44
Kordegnen træffes mandag-fredag kl. 10-13
samt tirsdag kl. 16-18.
e-mail: [email protected]
KIRKEGÅRDSKONTORET
Chr. X’s Vej 30. Tlf. 98 44 26 44
Kirkegårdslederen træffes mandag -fredag
kl. 10-11 eller efter aftale.
e-mail: [email protected]
Sognepræst Henrik Bang-Møller (kbf)
Skagavej 101, tlf. 98 44 12 78
e-mail: [email protected]
Sognepræst Per Rasmussen
Fænøvej 34, tlf. 98 44 47 17
e-mail: [email protected]
Sognepræst Lene Ladefoged Fischer
Sønderklit 27, tlf. 40 19 23 05
e-mail: [email protected]
Formand for Skagen Menighedsråd:
Arne Waage Beck, Plantagevej 5, 9982 Aalbæk.
tlf. 20 48 55 85. e-mail: [email protected]
Formand for Hulsig Menighedsråd
Frank Nielsen Kyk, Hulsigvej 31, tlf. 42 91 56 66
e-mail: [email protected]
MESSY CHURCH: Torsdag 27. april. Drop in i Sognehuset fra kl. 16.00 og deltag i de kreative aktiviteter. Kort andagt i Sognehuset kl. 17.15 og herefter spisning. Alle er velkomne
ANSATTE VED SKAGEN KIRKE
Daglig leder Jørgen Steen,
Viking Banke 18, tlf. 21 69 39 99
e-mail: [email protected]
Kordegn Anne Klarskov,
Skarpæsvej 105, tlf. 21 40 27 28
e-mail: [email protected]
Organist Rikke Kursch
Jens Væversvej 2, tlf. 31 22 52 99
e-mail: [email protected]
Organistass. Jette Plougheld,
Nedre Mosevej 33, tlf. 24 40 80 89,
e-mail: [email protected]
Kirketjener Grethe Smidt
Sct. Laurentii Vej 142, tlf 27 64 80 08
e-mail: [email protected]
Kirketjener Kurt Birkbak,
Digetvej 55, 9970 Strandby, tlf. 27 41 31 30
e-mail: [email protected]
Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling,
Stentevej 9, 9970 Strandby, tlf. 23 46 03 41
e-mail: [email protected]
Kirkegårdsleder Karin Trbola, tlf. 24 60 00 39
e-mail: [email protected]
Kirketjener i Hulsig: Susanne Rubow,
Daphnesvej 32, tlf. 27 59 15 33