2017 Beretning

Årsberetning 2016
HIF
v/ Formand Sven Christensen
• Velkommen til HIF generalforsamling 2017
27/2-2017
HIF
Generalforsamling
HIF´s Generalforsamling 2017
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Beretning fra udvalgene.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingenter.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag er indkommet
7. Valg til bestyrelse:
a. Kasserer
b. Sekretær.
c. 1 suppleant.
8. Valg af 1 revisor.
9. Valg af kontingent-kasserer.
10. Eventuelt.
Årsberetning 2016
HIF
v/ Formand Sven Christensen
VUC Vesterskovsløbet den 5. maj 2016
Vores gode samarbejde med VUC Syd fortsætter
2017 er 6. gang med VUC Syd, og vi har forlænget
aftalen til og med 2021
VUC går all-in på dette løb med største hold
Færre deltagere end de seneste år
Vi arbejder aktivt på at skaffe flere deltagere samt mindske udgifterne.
Storskærmen bliver stillet gratis til rådighed af VUC, men er dyr at
bemande.
Ny samarbejdspartner er HAB
med Bakkespurten
Styregruppen består nu af Lene Falk, Ulla,
Rene og Sven
Samariter og speaker
Den nye byrute kræver meget trafikregulering
Vi har Jan og Per som nye trafikofficials
samt 12 politihjemmeværnsfolk
Flygtningene fra Vilstrupvej var også nye
Vi solgte en stand til HOKA sko – en fremtidig indtægtskilde?
VVL er for ALLE
- Og løb har mange ansigter
Det nye væskedepot ved VUC
Klubtøj
• Vi løber fremover i Adidas beklædning
• Bestilling forår og efterår
• HIF giver et pænt tilskud
Stafet for livet
Hans Oluf og Jørn har lavet et flot stykke arbejde i flere år.
Et godt eksempel på HIF aktivitet som gror nedefra
HIF er medarrangør af Aarø Naturløb sammen med
beboerforeningen
afvikles igen 23.9.2017
Sommerfest
Susan, Mona og Joan har i mange år arrangeret HIF´s
sommerfest, og har valgt at stoppe.
Vi ønsker at prøve noget nyt, og afsætter i budgettet 20.000 til
en aktivitetspulje som ALLE kan søge.
Hvad skal den næste store eller lille aktivitet være?
Her kan du også hjælpe
• DHL Stafetten Sønderjylland 23. august 2017
• Haderslev Triathlon 28. maj 2017
foto 2016
Det er rigtig vigtig at vi som klub er synlig i mediebilledet derfor kan vi
kun være taknemmelig for de mange fine fotos Svend Anker Iversen, Karl
Hansen og Mogens Pedersen får skudt gennem året
Webmaster
• Karl Hansen har i mange år fungeret som klubbens webmaster – han
har valgt at trække sig fuldstændigt fra posten, efter han de sidste par
år han fungeret som rådgiver for Lene, som gradvist har hjulpet til på
posten.
• Tak for din store indsats Karl. Vi glæder os over, at du stadig vil hjælpe
med opgaver med vores Stafet for Livet arrangement.
• Lene Kildevang Rosenlund fortsætter som webmaster for klubben
Hjemmeside
• Eksisterende
hjemmeside
• Problemer med
mobilvenligheden
• Gammelt design
• Dyr hosting
Hjemmeside
• Lene er i gang med at udvikle en ny
hjemmeside
•
•
•
•
Lanceres forår/sommer 17
Mobilvenlig wordpress hjemmeside
Brugervenlig administrationsside
Tilpasning af indhold til klubbens og
medlemmernes nuværende behov
• Selvstændig hjemmeside til VUC
Vesterskovløbet
Facebook side
• Offentlig Haderslev IdrætsForening side
• Klubbens billede udadtil
• Her oprettes
begivenheder, som kan
have interesse for
klubbens medlemmer og
andre
• @haderslevif
Lukkede grupper på Facebook
• Medlemmernes
grupper
• Ikke offentligt
tilgængeligt
• Alle kan tilføje
medlemmer, men
godkendes af
administrator
Annoncer på Facebook
• Vi har prøvet at bruge
Facebook til at
markedsføre vores
begynderløbehold
• Væsentligt billigere end
traditionelle medier
• Nemmere at målrette til
bestemte målgrupper
Instagram
• Nyeste platform
• Følg os på @haderslevif
• Brug #haderslevif på dine
billeder relateret til HIF
Kontakt Webmaster
• Hvis I har nyheder & resultater, som I ønsker publiceret
på hjemmeside, Facebook eller instagram
• Kan hjælpe med at oprette begivenheder mm.
• Kontakt [email protected] eller 20459105
27/2-2017
Generalforsamling
Motionsafdelingen
v/ Kim R. Pedersen
Årsberetnig for 2016
2016 har været et år hvor der gennemgående har været et rigtig fint og stort
aktivitetsniveau både til de faste træninger, de uformelle træninger som folk
invitere til, samt diverse løbsarrangementer.
Det vil der mere detaljeret komme om på de efterfølgende slides.
Tirsdagskaffen
Et fast samlingspunkt er klubbens tirsdagskaffe efter løb den første tirsdag
hver måned
– tak til alle der det forgangne år har medbragt kaffe og kage i den tid HIC
cafeen ikke kunne levere.
Begynderhold
Atter i 2016 kunne vi starte et begynder hold.
der var rimelig tilslutning selvom det ikke nåede tidligere års antal –
måske et udtryk for at markedet for dette er ved at være mættet –
ligeledes skal vi ikke være blinde for andre tilbud der dukker op
omkring os kan trække på samme gruppe.
Det er dejligt at se at mange holder ved og deltager i diverse løb –
herunder vinter cross – herunderen stor flok under
begynderforløbet.
Arrangementer 2016
Vi havde i februar og atter i april Henrik Them hos os til kombineret træning og foredrag – dette i samarbejde
med TRI2000 hvilket både styrker det gode forhold mellem klubberne og holder omkostningerne nede.
Arrangementer 2016
Alt behøver ikke kun at handle om løb – i maj var en del af klubbens medlemmer taget på cykeltur til Harzen –
turen gentages i 2017 derer opslag om det i FB gruppen samt nyhedsbrev.
Arrangementer 2016
Også uden træningstøj mødes man – her til hygge og en burger på Mamma Jamma
Arrangementer 2016
Klubmesterskabet blev som tidligere afholdt som et socialt arrangement hvor målet er at alle kan
deltage – efter løbet var der tændt op i grillen ved barakkerne ved skydebanen.
Arrangementer 2016
Juleløb i dyrehaven.
Løbet var atter arrangeret som et o-løb, de fremmødte blev inddelt i hold, fik udleveret kort og
sendt af sted på ruten for at finde de forskellige poster. En god og anderledes oplevelse- og i år var
der vist ikke nogen der for vild.
Efter løbet var der dækket op til ”julefrokost” i varmestuen på Nørskovgård og den næste times tid
gik med hyggeligt samvær og god mad .
Arrangementer 2016
Den 31 – 12 var vi atter samlet en god flok i Vesterskoven til årets sidste løbetur samt et glas
Champagne –
endnu en god tradition der vil blive fastholdt.
Træning 2016
Tirsdagstræning:
Med udgangspunkt fra HIC klokken 18 har der gennem hele året været stabilt fremmøde, I
sommerhalvåret løbes i Vesterskoven og vinterhalvåret på veje og stier i byen der er godt oplyst.
Distancer varierer fra 5 til 11 km
Onsdagstræning:
Onsdage klokken 10 har det været muligt at løbe fra HIC – som regel en rolig tur på 6 – 8 km
Træning 2016
Torsdagstræning
Intervaltræning for nye og uøvede
på et tidligere tidspunkt om torsdagen som også passer en
bedre for nogles vedkommende
– noget der primært annonceres via vores FB gruppe
– der er rigtig god tilslutning så det er et fint supplement
til den træning der er senere på aftenen.
Træning 2016
Torsdagstræning
Kl 1815 løbetræning – udelukkende intervaltræning.
Træningen foregår i stor udstrækning på løbebanen som er fantastisk til intervaltræning
– træningen varieres fra gang til gang – der løbes tidsafgrænsede intervaller og med en samlet tid
omkring 20 minutter højintens træning.
Vigtigt er det at fastslå at alle kan være med uanset niveau
– man bestemmer selv tempo og om man eventuelt vil springe et pas over – Der er en god
stemning og man støtter op om hinanden.
Træning 2016
lørdagstræning
En flok ualmindeligt friske løbere møder troeligt op lørdag
morgen 0600 ved Q8 for at løbe en tur rundt om dammen –
dette styres via FB gruppen.
Søndagstræning
Træning 2016
De lidt mere magelige mødes til en løbetur i dyrehaven med udgangspunkt fra Erlev blostercenter 10 - i et par
sommermåneder løbes der dog rundt om slivsøen med mulighed for en dukkert efterfølgende.
Træning 2016
Søndagstræning
Søndag eftermiddag arrangeres også
intervaltræning på løbebanen ved HIC –
Dette styres også i vores FB gruppe mht
tidspunkt.
Løb 2016
Klubbens medlemmer har deltaget i en lang række løb gennem 2016 – det er flot at så mange stiller op og
bakker op om de lokale løb i nærområdet, deltager i løb i andre landsdele eller udlandet.
Det har givet mange gode oplevelser men også mange flotte resultater at det vil være næsten uoverkommeligt
at nævne alle dog står nordiske mesterskaber til Jesper Meins på 5 og 10 km og en flot 3 plads på 5 km og en
anden plads på 10 km Til Erik Finnemann frem. Resten viser efterfølgende billeder tydeligt.
Løb 2016
Trænere
På trænersiden er følgende tilknyttet som løbetræner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lise Rasmussen
Per Koustrup
Ida Gjessing
Kim Roesdahl Petersen
Jesper Meins
Mette Vels Pedersen
Anne Mette Lund – Ny træner
Margit Kjær – Ny træner
Morten Wolff – Ny træner
Årsberetning 2016
Triafdelingen
v/ Kim Roesdahl Petersen
TRI 2016
Siden 2013 harHIF været optaget i triforbundet hvilket gør ant man som HIF medlem kan erhverve sig licens og
deltage i tri og duathlon stævner – dette er indtil andet besluttes en del af klubkontigentet – noget en lille
gruppe medlemmer benytter sig af.
Svømning om søndagen er gennemgående godt besøgt, både svømme træning men også den mere frie del
hvor børn kan boltre sig i bassinet
Der har også i 2016 været etableret et spinning hold – dette via fitness centeret i HIC
27/2-2017
Generalforsamling
Atletikafdelingen
v/ Heidi Colstrup
Træner-gruppen 2016
•
•
•
•
•
•
•
Rikke Meier
Finn Sander
Henrik Thomsen
Thomas Madsen (stoppet)
Anders Colstrup
Søren Thystrup
Nadine Bernhardt (stoppet)
Vi er så heldige at:
•
Willy Frandsen og
•
Søren Axelgaard
har sagt ja til at hjælpe i 2017, det glæder vi os til.
Tak for indsatsen til Thomas og Nadine 
Træningstider inde 2016/17
Mandag:
19.30
Onsdag:
Favrdal Hallen/Gymnastiksal 17.30 Favrdal Hallen 17.30 - 19.30
Træningstider ude
Tirsdag:
Torsdag:
Atletik Stadion 17.00 - 19.00
Atletik Station 17.00 - 19.00
Aktiviteter med deltagelse af HIF´s atletikafdeling 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sønderjysk Cross 2015/16 og 2016/17
LM inde i Århus 27. februar
DMU inde Skive 5. marts
Nålestævne i Aabenraa 2. maj
Regionsstævne i Haderslev 26. maj
Regionsmesterskab i Aabenraa 7. juni
Nålestævne i Haderslev 21 juni
VDMU i Skive 18-19 juni
Landsmesterskaber i Nyborg 19.-21. august
Nålestævne i Haderslev 6. september
DAF Regionsfinale i Kolding 10. september
Sønderjysk Mesterskab i Haderslev 25. september
DMU i København 1 september
Sønderjysk Cross
Ida og Camilla deltog i den Sønderjyske Cross-serie 2015/16.
I sæson 2016/17 har vi Milan, Andreas og 2 X Camilla med.
Vi håber at få flere atleter med til sæson 2017/18.
LM Indendørs i Marselisborghallen
7 medaljer til de 6 atleter
Camilla blev landsmester i 800m i tiden 2.48.05 (11 år).
LM ude i Nyborg
2 Landsmestre i 3-kamp
Ida Duelund i P12 med 3.115 point, guldnål
Camilla Colstrup i P11 med 3.317 point, supernål
Lærke Aggesen fik en flot 3.plads i P11 med 2.812 point,
guldnål
Lærke landsmester i 60m i 9.41 (P11)
Lærke landsmester i højde i 1.31 (P11)
Camilla landsmester i 400m i 1.08.32 (P11)
Camilla landsmester i længde 4.10 (P11)
Ida landsmester i 800m i 2.47.29 (P12)
Træningsdag på Haderslev Atletik Stadion
DAF Regionsfinale i Kolding
5 atleter blev udtaget til at repræsentere det
sønderjyske hold, hvor de skal kæmpe om
point til Sønderjylland mod de andre regioner.
Lærke og Camilla vandt guld med de
10-11 årige piger
Milan vandt sølv med de 12-13 årige drenge
Martha og Ida fik en 4.plads med de
12-13 årige piger
DGI Sønderjysk Mesterskab
Solrig september-dag i Haderslev med masser af
medaljer, personlige rekorder, venskaber og selvfølgelig
nogle sønderjyske mestre 
Sønderjyske Mestre
Lærke Aggesen - 60m og højdespring
Martha Schack Wedege - 80m
Camilla Colstrup - 800m og bold
Milan Axelgaard - 800m
Mette Roslev Jeppesen - højdespring
Jacob Nørgaard Jepsen - højdespring
Karl Meier - bold og kugle
David Hansen-Hobolth - bold
Afslutning af udesæson 2016
Efter en god sæson afsluttes der med diverse
konkurrencer og kåring af årets atlet. Det er alle
atelerne der stemmer om, hvem de synes der har
fortjent den.
Fidus-pokalen gik i 2016 med dobbelt så mange
stemmer som nr 2 meget velfortjent til :
Mette Roslev Jeppesen
DMU
Stort tillykke til Gustav Frederiksen med
3.pladsen på 800m i tiden 1.56.35 til DMU i
København.
Og god vind til Gustav som fortsætter
atletikken i Sparta.
Også god vind til Peder Christian Mølbak som
fortsætter atletikken i Aarhus 1900.
Billederne er fra Finn Sanders mobil-optagelse af løbet, så
derfor den dårlige kvalitet 
Vi har mange muligheder
Vi har mange aktive medlemmer
Nye tiltag afhænger af jer