Gode aktiviteter og leg

Gode aktiviteter og leg
I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter på fuld kraft på at skabe så god kontakt
til børnene / de unge, at børnene/de unge får mulighed for at udvikle sig via disse relationer.
Kontakten skabes via stort og tilbagevendende nærvær, støtte og opmuntring til at gennemføre
hverdagslivets gøremål ud fra ønsket om, at vores børn og unge får fundet ressourcerne frem til at
få en så max god tilværelse, der kan lade sig gøre – og vi sætter ikke loftet!
Vi har også en masse aktiviteter i gang, der medvirker til opbyggelse af relationer, er dannende og
som herudover giver vores børn og unge de bedste betingelser for i fremtiden at kunne begå sig
fint i samfundet og bruge de muligheder, der er.
(se de enkelte afdelinger)
Vi forventer os det bedste og er med hele vejen med de gode forventninger, som vores erfaring
har givet os med årene i fonden Clemens.
Vi husker altid at vores børn og unge skal lege, grine og føle sig super trygge, der hvor de bor!