DNA-oeremaerker-Genotag - TRU

DNA NYHED i Danmark
GENOTAG DNA
Komplet DNA øremærke
der udtager vævsprøve
samtidigt med isætning.
Officielt i Danmark.
UDVÆLG DE BEDSTE
AVLSDYR
Med GenoTag DNA øremærker kan du
nemt udtage vævsprøver til genetisk analyse allerede fra dyrets fødsel. Udvælgelse af
sunde avlsdyr danner grundlag for sunde og
økonomiske besætninger.
GenoTag DNA systemet bygger på
10 års erfaring med over 60 mill.
mærker produceret.
Scandinavia
TRU-TEST Scandinavia • Egebjergaard • Egebjergvej 14-15 • 4720 Præstø • Telefon 45 80 09 44 • www.TRUTEST.DK
Vævsprøveudtagning og isætning
af øremærke - i samme arbejdsgang
Han-del med skærekant og
forseglingsmekanisme
2
Hun-del med prøvebeholder med
øremærkets ID
1
Genotag DNA øremærket sættes på højre øre akkurat som et
almindeligt øremærke. Under isætning af øremærket skæres
en vævsprøve, der skubbes ned i den prøvebeholder, der sidder på mærkets hundel. Du skal derfor ikke til at deponere
vævsprøven ned i en seperat prøvebeholder.
2
Idet øremærke tangen lukkes sammen, forsegles prøvebeholderen automatisk. Derved undgåes krydskontaminering og
infektion. På prøvebeholderen er påskrevet samme ID som
på selve øremærket, så du er sikker på at vævsprøve og dyr er
koblet sammen.
3
Når øremærket er sat i, sidder den forseglede prøvebeholder
på øremærketangen og er lige til at løfte op. Prøvebeholderen indeholder konserveringsmiddel og sikrer, at vævsprøven
holdes intakt. Samme øremærketang bruges til isætning af
det elektroniske Flexotronic øremærke på venstre øre.
Genotag officielle DNA øremærker
Afprøvet DNA system
Genotag DNA har været brugt til DNA analyse i forbindelse med genomisk selektion i
kvægbesætninger i over 10 år, med mere end 60 mill. mærker produceret på verdensplan.
Med Genotag er der 0% risiko for, at en vævsprøve ikke
kobles til koen. Den prøvebeholder, der sidder på Genotag har påtrykt samme ID som øremærket, og har en 2D
stregkode i bunden, som skannes på laboratoritet.
Samtidigt slipper man for selv at trykke vævsprøven ned
i en seperat prøvebeholder. Det sparer tid og udelukker
fejlkobling af ko og prøve. Den grønne lås på Genotag
mærket gør det let at se hvilke dyr, der har fået udtaget
vævsprøve.
Det er nemt at se hvilke dyr, der har
fået taget vævsprøve. Genotags lås er
grøn hvorimod den på det ‘almindelige’
øremærke er rødt.
Fordele ved DNA analyse
For dig som besætningsejer kan DNA
test og genomisk analyse af kvæg betyde
øget sundhed og økonomiske besætninger. Det giver et sikkert grundlag for
udvælgelse af de bedste avlsdyr til næste
generation, og mindsker risikoen for indavl og arvelige lidelser.
Bestem avlsværdiger for bl.a.:
• Yversundhed
• Frugtbarhed
• Kælvningsevne
• Resistens mod sygdomme
Kom godt igang med GenoTag
Vi tilbyder en totalløsning for prøvetagning, opbevaring og forsendelse af
vævsprøverne. De officielle GenTag DNA øremærker kan bestilles på
Landmand.DK eller ved at ringe til TRU-TEST på 45 80 09 44 eller 55 99 99 36.
• Vævsprøverne opbevares i praktisk beholder (følger med) i køleskab, og sendes til
GenoSkan A/S til obveraring og/eller udarbejdelse af genetisk analyse og test.
• Genetisk analyse bestilles hos Viking Genetics
• Forældreskabstest bestilles gennem Dyreregistrering/DMS.
www.trutest.dk | [email protected] | Tlf. 45 80 09 44
3
GENOTAG DNA ØREMÆRKER
Det er nemt at komme igang
Vi har sammensat en DNA pakke, som gør det nemt at komme igang med DNA analyse. Pakken
består af GenoTag øremærker, der er godkendt som et officielt øremærke til kvægets højre øre, en
øremærketang, samt en praktisk beholder til opbevaring og forsendelse af prøvebeholderne.
Bestilles på www.Landmand.dk eller [email protected] eller på tlf. 45 80 09 44 / 55 99 99 36.
Venstre øre:
Flexotronic elektronisk
øremærke
Højre øre:
Genotag DNA
øremærke
Grati
s øre
mær
til all
e nye ketang
kund
er
Genotag Flexotronic
Elektronisk FDX øremærke og Genotag øremærke med
prøvebeholder til udtagelse af vævsprøve under isætning.
Begge i samme udførelse og kvalitet som de velkendte
Flexotronic øremærker.
1 - 10 stk. 44,35 kr.
1 - 9 stk. 42,55 kr.
100+ stk. 39,63 kr.
Genotag Flexotronic m. valgfri tekst
Det elektroniske øremærket kan vælges med f.eks. gårdnavn, fadernavn, modernavn, fødselsdato ovs. Der er plads
til to linjer med 13 tegn på hver linje. Pladsen kan alternativt
være blank til egen påskrift med en øremærkepen.
1-10 stk. 44,35 kr.
11- 99 stk. 42,55 kr.
100+ stk. 39,63 kr.
Genotag Flexotronic m. fast tekst
Det elektroniske øremærket kan vælges med f.eks. gårdnavn, fadernavn, modernavn, fødselsdato osv. Der er plads
til to linjer med 13 tegn på hver linje. Pladsen kan alternativt
være blank til egen påskrift med en øremærkepen.
1-10 stk. 45,30 kr.
11 - 99 stk. 43,50 kr.
100+ stk. 40,63 kr.
Øremærketang Universal
Samme tang bruges til isætning af alle vores øremærker,
herunder Flexotronic elektroniske øremærker, visuelle
mærker og Genotag mærkerne, der udtager vævsprøver
under isætning. Følger med GRATIS for alle nye kunder.
Pr. stk.
170,00 kr.
TRU-TEST Scandinavia • Egebjergaard • Egebjergvej 14-15 • 4720 Præstø • Telefon 45 80 09 44 • www.TRUTEST.DK