Brochuren for Atmos DC

A t mo s Bræ n d e ke d le r
Atmos Brændekedler
Atmos er en forgasningskedel (underforbrændingskedel) med en meget høj virkningsgrad på over 90%.
Kedlen er opbygget med to kamre
Brændet placeres i det øverste kammer,
mens forbrændingen af gasserne sker i
det nederste keramisk brændkammer.
Kedlen er opbygget i pladejern med låger
i støbegods. Isolering er udført med mineraluld, og udvendig er kedlen beklædt
med grå dækplader.
Kedlens forbrænding kontrolleres af en
regulator, der automatisk åbner og lukker efter den ønskede kedeltemperatur,
samt en termostatstyret røggassuger, der
automatisk stoppes efter udbrænding af
brændslet. Desuden er kedlen forsynet
med en termostat for styring af pumpe til
akkumuleringstank.
Kan kobles direkte til
eksisterende centralvarmeanlæg
Atmos brændekedlen er godkendt af arbejdstilsynet for installation med trykekspansion. Dette giver mulighed for at tilkoble kedlen direkte til det eksisterende
centralvarmeanlæg, desuden bliver en ny
installation ofte nemmere og billigere.
Atmos kedlen skal tilsluttes akkumuleringstank og forsynes med kedelshunt.
Hertil anbefales Laddomat 21 system.
FÆRRE
FYRINGER
PR. DAG
• Størrelser fra 20-50 kW
• Leveres med røggassuger, der styres af kedlens temperatur
• Stort brændkammer – færre fyringer pr. dag
• Forvarmning af primær og sekundær luft – giver høj virkningsgrad
• Lille størrelse og vægt i forhold til ydelse
• Mulighed for installation med trykekspansion
STØRRELSE OG YDELSE
TYPE ATMOS GENERATOR
DC 18 GD
DC 25 GD
DC 30 GD
DC 40 GD
Kerneydelse (kW)
19
25
29,8
40
Foreskrevet skorstenstræk (Pa)
16
18
20
22
Kedelvægt (kg)
376
469
466
548
3
Brændkammer volumen (dm )
85
125
125
170
Max. længde for træstykker (mm)
330
530
530
530
Vandindhold (liter)
73
105
105
112
Min. tilbageløbstemperatur
65°C
Virkningsgrad (%)
90,3
90,5
90,8
90,5
3
Finstøv (mg/m )
<20
<20
<20
<20
Kedelklasse efter EN 303-5
5
5
5
5
Fyringsmateriale: Tørt brænde med brændværdi på 15-17 MJ/kg, vandindhold mellem 12-20%, Ø: 80-150 mm
DC 50 GSX
50
25
538
210
530
120
92
<20
5
TEKNISKE DATA
DIMENSION
A: Højde
B: Længde
C: Bredde
D: Højde til røgrør
E: Røgrør Ø
F: Røgrør forskudt fra midten
G: Højde til retur
H: Højde til fremløb
CH:
I:
J: F/R tilslutning
DC 18 GD
1282
830
680
945
150 (152)
87
185
1008
256
256
1 1/2”
DC 25 GSE
1282
1030
680
945
150 (152)
87
185
1008
256
256
1 1/2”
DC 30 GD
1282
1030
680
945
150 (152)
75
185
1008
256
256
1 1/2”
DC 40 GD
1431
1120
680
1092
150 (152)
75
184
1152
256
256
2”
DC 50 GSX
1558
1042
678
997
150 (152)
70
184
1287
256
256
2”
Vestergade 36 · Ørum · DK-8830 Tjele
Telefon: +45 86 65 21 00 · Fax: +45 86 65 30 28
Mail: [email protected] · www.passat.dk
Forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes uden varsel.