18 Kommunikation med deltagere

Kommunikation med
deltagere
Inden stævnestart
 Indbydelse
- her kommunikeres de
overordnede rammer for stævnet
 Sejladsbestemmelser
- her kommunikeres de detaljerede
rammer for stævnet
2)
På vand
 Flagsignaler
 Lydsignaler
 Tavler
- kurstavle, BFD tavle
 Hvad hvis en sejler spørger:
”Hvor lang tid er der til start?”
3)
På land
 Skippermøde/velkomst
- hvad skal man ikke sige?
 Opslagstavle
- alle officielle meddelelser til
deltagerne
 Flagsignaler
- på signalmast
 Lydsignaler
- skal også afgives ved signalering
på land
4)