Nyhedsbrev Februar 2017 - Sankt Lukas Stiftelsen

Sankt Lukas Stiftelsens Venneforening
Nyhedsbrev februar 2017.
Kære Venner,
Nu må det da snart blive forår!
Nyhedsbrev februar 2017.
Vi håber meget at kunne holde fast i succesen fra de mange gode tilbud, som efteråret har budt
på. Dette Nyhedsbrev fortæller om de planlagte arrangementer indtil juli 2017.
Tirsdag den 22. marts, kl. 16,30 – 18,30 inviterer Venneforeningen – i samarbejde med
Sankt Lukas Stiftelsen - til ”Gå-hjem-møde” over temaet ”Den nødvendige samtale”. Gratis adgang.
Torsdag den 20. april inviterer Venneforeningen til koncert i Kirken med kontratenor Andrei Venczel.
Tirsdag den 6. juni er der ordinær Generalforsamling.
Alle er velkomne til vore arrangementer.
Nedenfor er arrangementet den 22. marts nærmere beskrevet. Arrangementerne i april og juni
beskrives i detaljer i næste nyhedsbrev.
”Gå-hjem-møde” over temaet ”Den nødvendige samtale”.
Gå-hjem mødet ”Den nødvendige samtale” vil forsøge at kaste lys
på vore tanker om, hvordan vi forholder os til og prioriterer at få det
bedste ud af vores sidste tid. Det at få talt disse overvejelser
igennem med de nærmeste og med vore læger er ofte svært for
mange.
På Hospice fortæller man ofte at ”den nødvendige samtale” aldrig
har været holdt.
Hvad er den nødvendige samtale? Der findes ingen entydig
definition. Hvornår og hvordan skal samtalen afholdes. Både de
pårørende og mange fagligt dygtige læger og sygeplejersker viger
ofte udenom samtalen, hvorfor?
Spørgsmålene er mange. Behovet for forbedring er påtrængende.
Hvordan tager man hul på den nødvendige samtale?
Hvordan beslutter man sig for, hvad man skal bruge den sidste tid på – livsforlængende
behandling for enhver pris, eller et tilbud om lindrende behandling og pleje?
Hvordan får man besluttet sig sammen med sine pårørende, før det er for sent – og hvordan
balancerer man egne ønsker med evt. forventninger fra de nærmeste?
Derfor har vi sat temaet ”Den nødvendige samtale” på som et vigtigt tema, der bør hjælpes til at få
mest muligt fokus.
Vi har sammensat et panel af de dygtigste og mest erfarne specialister, og vi afslutter temadagen
med et panel, hvor der også er politiske repræsentanter, som forventeligt vil tage stafetten op og
hjælpe med, at ”Den nødvendige samtale” bliver til en del af god almen dannelse både blandt vore
nærmeste og blandt professionelle.
Sankt Lukas Stiftelsens Venneforening
Program
Velkomst ved Venneforeningens formand, Nina Berrig
Tre oplæg om emnet:



”Etisk Råds overvejelser og anbefalinger vedr. den nødvendige samtale” v/overlæge Poul
Jaszczak, Etisk Råd (15 min.)
”Den nødvendige samtale – set fra et hospitals- og behandlerperspektiv” v/professor,
overlæge Mikael Rørth, Rigshospitalet (15 min.)
”Der er meget at gøre, når der ikke er mere at gøre – et hospiceperspektiv” v/Lisbeth
Christiansen, Udviklingssygeplejerske på Hospice.(15 min.)
Opsamling ved ordstyrer, praktiserende læge, professor dr.med. Frede Olesen.
Kort pause
Paneldebat om ”hovedudfordringer, hovedkonklusioner og hvordan bæres stafetten videre” styret
af Frede Olesen
Mellemmer af panelet:






Liselott Blixt, MF, Dansk Folkeparti
Brigitte Jerkel, MF, Det Konservative Folkeparti
Kirsten Normann Andersen, MF, Socialistisk Folkeparti
Poul Jaszczak, medlem af Etisk Råd
Leif Vestergaard, direktør for Kræftens Bekæmpelse
Birthe Bak Heuschkel, Pårørende.
Afslutning
Vi glæder os til at se Jer ved de kommende arrangementer.
De venligste hilsner
Nina Berrig
Venneforeningens medlemmer inviteres også til støttekoncert for Lukashuset
Søndag den 12. marts 2017, kl. 16,00 i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke.
Medvirkende: Sonja Oppenhagen, Stig Christensen, Bodil Jørgensen, Birgitte Raaberg,
Sara Ullner, Egil Bargfeldt, Sibylle Glosted, Den Kongelige Walleviktrio, Kasper Thaarup,
Karen Humle, Niels Henrik Palmelund samt vært Henrik Koefoed.
Efter koncerten bydes der på en lille forfriskning i Stiftelsens Festsal.
Pris: 200,- kr. pr. billet der købes forud på www.sanktlukas.dk under ”PRESSE, DET
SKER & JOBOPSLAG”.
Beløbet går ubeskåret til Lukashuset.
Arrangører: Henrik Koefoed og Helle Rosenørn (frivillig i Lukashuset)