Familielandbruget VEST-Jylland

Familielandbruget VEST-Jylland
Familielandbruget VEST–Jylland
afholder generalforsamling
Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30
på Rådgivningscentret SAGRO, Birk Centerpark 24, Herning.
Foreningen er vært ved en let middag for de der ønsker det kl. 18.30.
Hvad betyder det for mig at HFLC er blevet til SAGRO?
Kom og mød Direktør Bjarke Poulsen
Betyder det noget om jeg er medlem af en lokalforening?
Du og din ægtefælle er meget velkommen.
Tilmelding til middag senest den 2. marts 2017
på tlf. 96 29 66 66 eller [email protected]
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af stemmetællere og dirigent
Formandens beretning
Eventuelt korte beretninger ved udvalgene
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af næstformand
på valg er Preben Kristensen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Familieudvalg
på valg er Paul Pedersen
• SAGRO økonomiudvalg
8. Øvrige valg
på valg er Preben Kristensen
på valg er Niels Peter Gosvig
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
på valg er Kristian Bækgaard
På bestyrelsens vegne
Lone Andersen / Gitte Mejdahl
Formand
/ Sekretær
Nupark 47 - 7500 Holstebro - Tlf.: 8080 2040 - Fax: 9629 6501 - E-mail: [email protected]