Jyske Bank A/S igangsætter nyt tilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
INVESTOR RELATIONS
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 64 29
Telefax 89 89 19 99
www. jyskebank.dk
E-mail: [email protected]
CVR-nr. DK17616617
1. marts 2017
Jyske Bank A/S igangsætter nyt tilbagekøbsprogram
Bestyrelsen i Jyske Bank A/S (Jyske Bank) har besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af
selskabets egne aktier givet på generalforsamlingen den 16. marts 2016. Programmet omfatter aktier for en maksimal værdi af 500 mio. kroner i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelse af den 16. marts 2016 til køb af egne aktier.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 1. marts 2017 til og med den 29. september 2017. I denne periode vil Jyske Bank købe op til maksimal værdi af 500 mio. kroner i et
aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EUs markedsmisbrugsforordning, EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”safe harbour” metode, som værner
børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i
forbindelse med aktietilbagekøb.
Betingelser for tilbagekøbsprogrammet
•
Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af selskabets kapitalstruktur.
•
Jyske Bank skal antage en finansiel rådgiver, som uafhængigt af og uden indflydelse
fra Jyske Bank træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer aktietilbagekøbet inden for de offentliggjorte rammer. Jyske Bank har udpeget Danske Bank som finansiel rådgiver og lead manager for aktietilbagekøbet.
•
Det maksimale vederlag, Jyske Bank kan betale for aktier opkøbt under programmet,
er 500 mio. kroner.
Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 4/2017 af 1. marts 2017
Side 1 af 2
•
Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige
tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.
•
Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag, vil svare
til 25 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående dage på Nasdaq Copenhagen.
•
Jyske Bank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen
og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi, samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.
Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 4/2017 af 1. marts 2017
Side 2 af 2