Kære alle Et godt forårstegn er årets generalforsamling i Engbo

Kære alle
Et godt forårstegn er årets generalforsamling i Engbo.
Torsdag den 2017-03-16. kl. 19:00 på Wiedergården.
Indkaldelse er vedhæftet sammen med budget samt skønnede anlægsudgifter.
Regnskab eftersendes når det er godkendt hos foreningens revisorer.
Husk tilmelding til både generalforsamlingen samt spisning.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Engbo
Per Henriksen
Formand