chicago 31. marts

E K S T R A T
U R
P Å
D E T
N Y
T E A T E R
E FREDAG 31. MARTS
ER, OG PUBLIEKSTRATUR ALLERED
BAGE PÅ DET NY TEAT
TIL
ER
GO
E
ICA
CH
EN
AF DANMARKS STØRST
MUSICAL-SUCCES
NG KUNNE OPLEVE TO STORE ROLLER.
GA
TE
RS
FØ
R
FO
R
HE
KUM VIL
DEN I TO
ILLE OVER FOR HINAN
MUSICAL-STJERNER SP
nemlig fredag 31.
tra tur til Det Ny Teater,
eks
en
til
er
(bedste
ett
bill
t
ffe
Klub FT har ska
letterne er i kategori O
spiller klokken 20. Bil
n
ale
sic
mu
r
hvo
,
rts
ma
.
nenter 1.095 kroner.
gruppe), tæt på scenen
nter 995 kroner, ikke-abon
øbing,
Pris pr. person for abonne d-Falster (Nakskov, Søllested, Maribo, Saksk
lan
kurs
vi
Lol
r
på
tte
sæ
ling
n)
am
lse
ops
Efter bus
men med bekræfte
sam
er
følg
er
tid
–
lev
Nykøbing og Gunds
r lunchboks beståmod København.
hvor vi ser verer en lække t Ny Teater, hvor
p,
sto
et
vi
gør
n
hav
På vej til Køben
for tsætter til De
1 øl eller vand, inden vi
ende af 4 halve, her til
n 19.15.
pause.
vi ankommer cirka klokke n 20 og varer 2 timer og 25 minutter inklusiv
kke
klo
er
ynd
beg
n
ale
sic
Mu
.
går vi tilbage til bussen kke kage. Der kan købes drikNår musicalen er slut,
et sty
og
te
fe/
kaf
kop
en
vi
På vej hjem ser verer
kevarer i bussen.
PRIS FOR
3 1 .
M A R T S
995,
IKKE ABO
ABONNEN
NNENTER
TER
1.095,-
ma Kelly, og Maria
se dobbeltmorderske Vel elsker.
urø
mo
gla
den
ller
spi
myrdet sin
Julie Steincke
rinden Roxie Hart, der har
e friLucia spiller natklubsange rerer de om pressens gunst i håbet om at bliv
kur
kon
let
ngs
fæ
Fra kvinde
af Tomas Ambt Kofod kan
kendt.
advokat Billy Flynn spillet
rne
stje
se
ellø
upp
skr
Kun den
theder.
- og gøre dem til berøm
Schrøredde pigerne fra galgen forsmåede ægtemand Amos Hart, og Pernille
s
xie
Ro
ller
spi
.
olt
let
Ash
ngs
Jesper
ndefæ
Morton der regerer i kvi
der spiller Matron Mama
r og herrer!
”Velkommen, mine dame torie om
his
De skal nu over være en
utroskab og forræderi
,
on
pti
rru
ko
mord, begær,
sætter pris på!”
- alt det vi alle sammen
se i 1975.
der havde sin uropførel
Sådan begynder Chicago, miere på Broadway og blev en kæmpesucces. den
pre
adway, hvor den er
I 1996 fik en ny version
s og spiller for tsat på Bro
ard
Aw
y
Ton
s
sek
e
hel
Den vandt
inde.
kanske forestilling nogens
længst spillende ameri
er.
ter
sen
præ
ter
Tea
Det Ny
Det er samme version,
iv pause
timer 25 minutter inklus
Musicalen varer cirka 2
g.
etter til denne forestillin
Klub FT råder over 30 bill maj er udsolgt.
7.
De to ture 12. marts og
ALLEREDE ONSDAG
LDING SIDSTE FRIST ER
KORT FRIST FOR TILME 12 ENTEN PÅ MAIL ELLER TELEFON
8. MARTS KLOKKEN
TILMELDING:
Tilmelding til dette arrangement kan ske til Klub FT tirsdage
til og med torsdage fra klokken 9-12 på telefon 23 46 20 00
eller på mail til [email protected] – skriv venligst
Chicago i emnelinjen. Ved tilmelding skal vi bede om følgende:
Navn, adresse, telefonnummer, ønsket antal pladser, ønsket
påstigningssted samt abonnementsnummer, hvis man er abonnent på Folketidende. Faktura fremsendes i løbet af 1 uge.
Sidste frist for tilmelding er allerede 8/3.
OPLEVE
FOLKE LSER MED
TIDEN
DE