Kære medlemmer. Forårets aktiviteter er kommet - Slægt

Den 27. februar 2017
Kære medlemmer.
Forårets aktiviteter er kommet godt i gang – vi har afholdt de obligatoriske månedsforedrag i januar og
februar og endvidere aflagt besøg hos Nordjyske Medier af to omgange, da der var forrygende stor
tilslutning. Sidstnævnte har resulteret i at vi har lavet en aftale med Nordjyske Medier om adgang til deres
Avisarkiv for vore medlemmer – dette tilbud, der normalt koster kr. 500 for et års adgang, har vi tilbudt
vore medlemmer til kr. 250 for et års adgang – så er du endnu ikke kommet med i ordningen så henvend
dig hurtigt
til
vores
kasserer.
Foredrag/Medlemsmøder
i
marts
måned:
Torsdag den 2. Marts kl. 15.00-16.30 på
HistorieAalborg (Stadsarkivet),
Arkivstræde
1, Aalborg hvor Yusuf Cakin vil fortælle om sine
klogere
og
bedre
rustet
til
også
at
undersøgelser af Slægtsforskeres søgevaner –en
undersøgelse han blandt andet foretog ved en række
interviews på HistorieAalborg i sommeren 2016.
Tillige vil Yusuf fortælle om brugen og adgangen til
registre på Rigsarkivet, erfaringer han har gjort sig i
sin
ansættelsestid
på
Rigsarkivet.
Vi ser frem til at høre lidt om de (u)vaner vi måske
har i vores tilgang til arkivalierne og måske blive
bruge ”Rigsarkivets store mængde af arkivalier”.
Mandag den 6. Marts kl. 18.30-21.00 på AUC Strandvejen 19 Aud. 6 (Over gården), Aalborg.
BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 18.30!
Generalforsamling kl. 18.30 i henhold til den tidligere udsendte indkaldelse – se evt. vores hjemmeside :
http://www.slaegt-aalborg.dk/news.php
Dagsorden, Beretning og Regnskab er blevet udsendt til alle medlemmer.
Kl. 19.00-21.00 vil Foredragsholder, Historiker og
tidligere Stadsarkivar i Aalborg Henning Bender
fortælle
om:
Svensk indvandring til Danmark og Nordjylland.
I en tid med diskussioner om indvandringen til
Danmark er det værd at vide, at det ikke er noget nyt.
Henning Bender, mangeårig Stadsarkivar og leder af
udvandrerarkivet i Aalborg vil fortælle om den første
store indvandrerbølge. Om dengang i anden halvdel af
1800-tallet hvor mere end 100.000 unge svenskere
slog sig ned i Danmark fordi levestandarden var langt bedre end hjemme. Og hvor de også i Nordjylland
blev nyttige danske statsborgere, arbejdere og håndværkere. Og det i en tid der ellers var præget
af udvandringen til Amerika. Henning Bender, der har skrevet en del artikler om emnet, vil orientere om
tilgængelige kilder på Internettet og med eksempler vise hvordan man finder
ud af hvor fra de kom, hvor de slog sig ned og hvilken betydning de fik for Danmark.
Henning Bender har en meget omfattende hjemmeside som absolut er et besøg værd og den kan ses her
: henningbender.dk
Foredraget på Strandvejen afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg.
Torsdag den 16. Marts kl. 15.00-17.00 på HistorieAalborg (Stadsarkivet), Arkivstræde 1, Aalborg hvor
Birgitte Hansen vil ”Knække koden på Lægdsrullerne”
Birgitte vil med opslag vise hvorledes Lægdsrullerne kan være en stor
hjælp i vores søgen efter viden om slægtningenes fysiske egenskaber og
måske ikke mindst vise hvorledes disse slægtninge flyttede rundt fra
egn til egn.
Bemærk der er tilmelding til dette arrangement på grund af
begrænset plads– så er du interesseret og endnu ikke tilmeldt, så
kontakt HistorieAalborg på tlf. 9931 4234
eller [email protected]
Arrangementerne den 2. marts og 16. marts er begge i samarbejde med HistorieAalborg.
Onsdag den 22. Marts kl. 19.00 til ca. kl.
21.00 besøg på Egnssamlingen i Saltum, Fårupvej 3,
Saltum.
Egnssamlingen er ”Et lokalhistorisk Arkiv og
Museum for Jammerbugten”
I lighed med tidligere år arrangeres igen i år et besøg
på et ”Lokalarkiv” – valget er denne gang faldet på
det meget aktive og spændende Saltum-arkiv.
Programmet for aftenen vil se nogenlunde således ud (modtaget fra Egnssamlingen):
intro - I får først en introduktion til Egnssamlingen via storskærm, der varer ca. 20 min.
samlingen - dernæst vises I hurtigt rundt i vore udstillinger
arkivrummet - dernæst vender vi tilbage til arkivrummet, hvor I kort introduceres til dets indhold
på egen hånd - dernæst kan folk selv vælge at være enten i samlingen eller i arkivrummet
kaffe - der serveres kaffe & kage i den lille sal kl. 20:30
For de der ønsker at køre selv mødes vi på adressen Fårupvej 3, Saltum lidt før kl. 19.00.
For de der skal køre fra Aalborg/Nørresundby og som ønsker at følges ad, samles
vi foran Stadsarkivet henholdsvis den tidligere Nørresundby Bank på Torvet i Nørresundby. Begge steder
samles vi kl. 18.10 og forventet afgang kl. 18.15. Der er ca. 35 kilometer til Saltum regnet fra Stadsarkivet
og ind gennem byen over broen.
Fårupvej 3 er en sidevej til Hovedvejen til venstre når man kører ind midt i Saltum By fra syd (Aalborg) og
nr. 3 er, som nummeret angiver, et at de første huse på venstre hånd. Der er gode parkeringsforhold på
stedet.
Der er sørget for adgangsbillet og kaffe, så af hensyn til arkivet skal vi have tilmelding senest tirsdag den
14. marts kl. 12.
Af tilmeldingen skal fremgå om du kører selv og hvor mange deltagere
I er?
Hvis du ønsker at køre selv fra et af de to mødesteder og måske har plads til en eller flere passagerer, så vil
vi gerne høre det ved tilmeldingen, så vi kan prøve at imødekomme eventuelle ønsker om deltagelse, også
fra medlemmer der måske ikke er selvtransporterende.
Er du ikke selvtransporterende, så meld dig alligevel til Flemming Højgaard, som vil prøve at arrangere
kørelejlighed.
Ved tilmeldingen vil vi endvidere gerne have oplyst et kontakttelefonnummer, hvis der opstår behov for
kontakt.
Tilmelding skal ske til Flemming Højgaard tlf. 4079 6462 eller mail: [email protected]
HistorieAalborg:
Kan vi genoplive de tidligere tiders ”møden op til en snak og
hyggeligt samvær”?
Husk at Arkivet holder åbent den første mandag i hver måned
frem til maj fra kl. 10-21.
Vi forsøgte med medlemsmøde annonceret til mandag den 6.
februar fra kl. 16-19, hvor man kunne drøfte aktuelle
slægtsforskningspørgsmål eller drøfte sin egen slægtsforskning med ligesindede, men der kom desværre
ingen.
Vi forsøger dette tiltag igen mandag den 3. april, ligeledes kl. 16-19, hvorefter Jens Aaberg kl. 19.00 vil
fortælle historien om en skilsmissesags langvarige forløb – men mere herom senere.
Husk, det er os som brugere, der skal vise at behovet for den længere åbningstid er velbegrundet – så mød
op og støt beslutningen.
Nordjyskes Avisarkiv.
Vi har nu modtaget bekræftelse på
tilslutningen til Nordjyskes
Avisarkiv for de der har indbetalt til
det.
Hver enkelt tilsluttede vi få en email
med oplysning om hvordan man
kommer ind på Avisarkivet.
Der vil være adgang fra 1. marts
2017 og et år frem.
Hvis du ikke har tilmeldt dig kan du stadig nå det. Du vil så få det åbnet fra 15. marts 2017Betingelsen for dette tilbud er, at du er medlem af foreningen, dvs. at du har betalt dit kontingent for
2017, samt at du indbetaler et beløb på kr. 250 til foreningens kasserer, Flemming Pedersen på konto nr.
7442 1041364 tydeligt mærket med Navn, Adresse og mailadresse.
Først når disse to indbetalinger (kontingent og avisadgang) begge er registreret hos kasseren er aftalen om
adgang gældende.
Historiske Dage - Rabat:
Tiden nærmer sig, hvor vi vil mødes i Øksnehallen i
København til Historiske Dage 25. og 26. marts.
Vi deltager på nabostanden til Rigsarkivets stand,
stand nr. 46, hvor 5-7 slægts- og lokalhistoriske
organisationer/foreninger samarbejder under
mottoet: Slægts-Historie
På standen vejledes der i slægtsforskning og al anden
arkivbenyttelse, og et udvalg af litteratur præsenteres
og kan erhverves. Er du interesseret i at få tilsendt
fyldige litteraturlister med titler til levering, enten på
standen eller på forhånd tilsendt, så skriv blot til:
Anton Blaabjerg
[email protected]
Kassereren / Nyt kontingentår
Som altid vil foreningens kasserer ([email protected]) meget gerne have at vide hvis der sker
adresseændringer, telefonændringer eller hvis nogen får ny e-mailadresse.
Nu er det kun ganske få medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for hele 2017 - vores nye
kontingentår i følge beslutningen på sidste generalforsamling.
Hvis DU endnu ikke har betalt indbetalingskortet der var vedlagt "Slægten", kan du selvfølgelig også betale
på foreningens konto: 7450 - 4439600, ELLER her på skærmen med dit kreditkort via NEMTILMELD.
HUSK! Du skal have betalt kontingent hvis du vil deltage i generalforsamlingen og hvis du vil benyttet dig
af foreningens tilbud om halv pris på Nordjyske Mediers Avisarkiv.
ÆRESMEDLEMMER skal selvfølgelig ikke betale kontingent.
Hilsen Bestyrelsen.