Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad
Skt. Laurentii Kirke
Romersk-katolsk menighed i Roskilde
2017 - nr. 1 Marts-Maj 2017
Fra Præsten
Kære ven, nu er vores lille sogneblad nået frem til dine hænder, og jeg vil først og
fremmest hilse på dig og håber, at du har det godt.
Siden sidst er mange ting sket i vores menighed. Vi har haft en pragtfuld Jul, og jeg
vil benytte muligheden til at takke alle dem, der har hjulpet i de forskellige tjenester
og arrangementer i Kirken, der er mange der skal nævnes, og for ikke at risikere at
glemme nogen, sender jeg
alle sammen en stor tak. Jeg
vil også takke redaktionsgruppen, som arbejder konstant
på, at vi kan have et interessant og smukt sogneblad. Jeg
vil også takke alle dem, som i
løbet af året hjælper i Kirken
i de forskellige tjenester,
takker dem, der kommer til
vores Gudstjenester, takker
dig, fordi du tager dig tid til at læse sognebladet, takker skolen og børnehaven for et
dejligt samarbejde, takker alle dem som beder for vores menighed. Ja, jeg vil, at det
første sogneblad du får i 2017 afspejler den taknemlighed, vores menighed har, først
og fremmest taknemlighed for Guds værk i vort liv.
Om få dage starter en tid, hvor vor taknemmelighed vil hjælpe os. Fordi hvad er
egentlig taknemmelighed? Taknemmelighed er en måde at erkende, at vi har brug
Sogneblad 2017-1, side 1
Skt. Laurentii
Sogneblad
Nr. 1-2017
Indhold
Fra Præsten
Meddelelser fra
sognekontoret
Påsken 2017
Kvinden ved brønden
Nyt fra liturgiudvalget
Velkommen til fejring af
Den hellige Knud Lavard
i Haraldsted, 2017
Vedr. firmelse
Invitation til sognets frivillige
medarbejdere
Møde for menigheden, 2017
Arbejdsheste i kirkens tjeneste
Økumenisk pilgrimsvandring
Skt. Jørgensbjerg
Valfart til Åsebakken
Bibelaftener
Ugekaldender for sognet
Sognekalender, marts
Sognekalender, april
Sognekalender, maj
Bagsiden
1
2
7
7
8
8
9
10
10
11
12
13
15
16
16
17
18
19
20
for hinanden, at vi ikke klarer os selv,
at vi ikke er centrum af universet. Og
den erkendelse er nødvendig at have,
når man kommer ind i fastetiden. Om
lidt fejrer vi askeonsdag, og med det
starter fastetiden. En sætning vil blive
gentaget mange gange den dag: ”Omvend dig og tro på evangeliet”.
Vi starter med at vandre i ørkenen for
at lære den Gud at kende, som allerede
har befriet os fra Ægyptens trældom
og som vil føre os ind i det forjættede land. Det første skridt er måske
det sværeste, det er det, der sætter os i
bevægelse, det der sætter os på omvendelsens vej. Derfor gentager kirken så
mange gange den dag ”Omvend dig og
tro på evangeliet” for at hjælpe os til at
starte med at gå.
Vi bliver nødt til at gå ud af Ægyptens
mure og ind i det land, Gud har forberedt os. Hvis vi i dag er taknemlige
for de ting, Gud har gjort i vort liv,
bliver det nemt at gå den vej, fordi vi
følger den Gud, der elsker os, der fører
os ind i ørkenen ikke for at vi skal dø,
men for at møde ham. Han har allerede forberedt et sted i ørkenen, hvor
han gerne vil møde dig og mig. Lad
os komme ind i ørkenen og finde den
Oase, det Paradis, som Gud har plantet
for os: Påskenatten som er alle livs
kilde.
Gud velsigner jer.
p. Marcos
Sogneblad 2017-1, side 2
Meddelelser fra sognekontoret
Døbte
Astrid Stefanini, Isla Charlotte Josephine de Pottére, Benjamin Andresen, Elin
Gabriella Ghisler Fuglsbjerg, Julian Castiel Frørup-Wójcik, Flora Kelly Gantriis,
Pola Kardas, Alix Beatrice Lidia Eva Krusbæk, Isak Francesco Larsby Arboe
Jakobsen, Sofie Isabella Verbart, Madelyn Sofia Cohrt og Tristan Acosta Suarez
Catre Nielsen.
Vielser
Sara Jürs Schmidt og Raid Raad Korian, Liv Smidt Lamhauge og Kevin Patric
Goggins, Else Margrethe Rasmussen og Aage Kaj Andersen.
Vi beder for vore afdøde
Jacqueline Marie M. Wulf-Andersen, Ference Gabor Kovacs, Lubin Suvalski og
Marie Louise Flach de Neergaard.
Tak for indsatsen
Skt. Nicolausfest fredag den 2. december
Første kommunionsbørn
samt alle børn i menigheden med deres familier var inviteret til Skt.
Nicolausfest. Vi begyndte
kl. 17.00 med messe i
kirken og børnenes lille
”nikolausstykke”.
Efter messen deltog ca.
50 personer i fællesspisning i menighedssalen.
Skt. Nicolaus kom på
besøg, og der var leg, dans og spændende overraskelser. Takket være stor hjælp
fra forældre fra tidligere kommunionshold blev det en dejlig Skt. Nikolausfest.
Adventslotteri
De fire søndage i advent var der kaffe, æbleskiver og lotteri efter messen kl. 9 i
menighedssalen. Det var nogle friske børn, som hjalp til med at trække de heldige
Sogneblad 2017-1, side 3
vindere ud. Det er en rigtig god og hyggelig tradition i juletiden. Lotteriet indbragte 2.650 kr.
Kirkens juleudsmykning og reception julenat
En stor tak til alle som bidrog med juleudsmykning
af kirken, med adventskrans, julekrybbe, juletræ og
julestjerner, som gjorde kirken festlig.
Kirken var pyntet meget smukt. Julekrybben havde
fået en ny placering i nærheden af alteret, så vi alle
kunne se den under messen.
Også en stor tak til dem, der stod for receptionen
efter messen kl. 23 den 24. december i menighedssalen, hvor vi havde mulighed for at ønske hinanden glædelig jul.
Julekrybbespil
Den 24. december kl. 15.00 var der familiemesse med krybbespil. Første kommunionsholdet ”vores små skuespillere” var meget engagerede og gik op i spillet
med liv og sjæl.
En stor tak til første kommunionsholdets kateketer, forældre og alle, der hjalp til
med julekrybbespillet.
Sogneblad 2017-1, side 4
Hellig tre Kongers
fest den 15. januar på
Ledreborg
I år gentog vi succesen
fra sidste år. Vi mødtes
i Ledreborg Slotskapel, hvor De hellige
tre Konger kom på
besøg. De talte et for
os uforståeligt sprog.
Men heldigvis kunne
p. Marcos oversætte
for os. De havde gaver
med - guld, røgelse og myrra til det lille Jesusbarn. Men de havde også gaver med
til vores børn.
I slotskapellet sluttede vi med sangen ”Et
barn er født i Betlehem”.
Bagefter var der varm suppe i festsalen. Det
blev en dejlig børnevenlig eftermiddag. Der
deltog over 50 personer i arrangementet. Der
var flere børn med, og det var godt.
Tak fordi vi måtte fejre festen på Ledreborg
og tak til Jerzy og Beata for dejlig suppe.
Sogneblad 2017-1, side 5
Særkollekter
Vi samlede 1.769,50 kr. ind til Verdensmissionen den 30. oktober 2016.
Vi samlede 1.750,00 kr. til Peters Penge den 13. november 2016.
Bibelaftener
Med det nye års begyndelse begyndte p. Marcos at holde bibelaftener den 2. og
den 4. onsdag i måneden fra kl. 18.00 - 19.30. Her har vi lejlighed til at fordybe os
i De Hellige Skrifter.
Kvindernes Internationale Bededag fredag den 3. marts
Fællesspisning kl. 18.00 i menighedssalen. Bøn i Skt. Laurentii Kirke kl. 19.30.
Søndag den 5. marts, kl. 9 er der almindelig højmesse i stedet for familiemessen,
som plejer at finde sted den 1. søndag i måneden. Familiemessen blev fejret den
26. februar i forbindelse med fastelavnsfesten.
Middag for frivillige lørdag den 18. marts starter med messen kl. 17.00.
Tilmelding sker senest 5. marts til Ellen Margrethe på sognekontoret eller på mail:
[email protected] Da vi får maden udefra i år, er det nødvendigt at have et
overblik over dem, der deltager. Man modtager en spisebillet pr. tilmeldt person.
Kirkekaffe
Har du tid til at give en hånd med ved kirkekaffen? Det er en vigtig del af menighedslivet. Vi håber, du vil hjælpe med kirkekaffen bare engang imellem. Skriv
dig på sedlen i våbenhuset.
P. Marcos og Ellen Margrethe B. Nelth
Sogneblad 2017-1, side 6
Påsken 2017
Palmesøndag, den 9. april
09:00: Messe med palmeprocession
(Processionen starter ved Skt. Ibs
Kirkeruin).
Tirsdag i den stille uge,
den 11. april, kl. 17:00
Oliemesse i Skt. Ansgars Domkirke,
København.
Påskesøndag, den 16. april
09:00: Herrens Opstandelse
Højmesse
2. Påskedag, den 17. april
09:00: Messe
Onsdag den 12. april
16:30: Rosenkrans
17:00: Messe.
Skærtorsdag, den 13. april
17:00: Messen til Herrens Nadver.
Langfredag, den 14.april
17:00: Langfredags andagt.
Påskelørdag og Påskenat,
den 15. april
11:00: Velsignelse af påskemad
23:00: Påskens vigiliemesse.
Reception efter messen.
Kvinden ved Brønden
Søndag den 19. marts, kl. 11.00-14.30
Lyst til at fordybe dig i dagens tekst om Kvinden ved
Brønden på en anderledes måde, hvor du får teksten ind
under huden og bruger stemme, krop og sanser?
Vi møder teksten med hver vores livserfaring og -historie,
og lader teksten fortælle os om Gud, os selv og vor tro.
Leder og kontakt: Marianne Meyer, tlf. 40 97 55 20
Sogneblad 2017-1, side 7
Nyt fra Liturgiudvalget
Julen var festlig med ny opstilling af julekrybben foran alteret og et flot juletræ
bag alteret samt herlig musik fremført af kirkens kor med assistance af Sebastian
og Annelies van der Meer julenat.
Næste jul bliver det anderledes. Trods mange opfordringer fra Annelises side er
det ikke lykkedes at skaffe nye medlemmer til koret, så det kan ikke fortsætte.
Der bliver derfor ikke mere mødeaften for koret om mandagen. Det er lidt vemodigt, at kirken ikke har et fast kor. Annelise har været korleder i 16 år, og nogle af
sangerne har sunget i mange år, så vi vil gerne takke dem alle for deres indsats.
Fremover vil Kjeld og Annelise spille til familiemessen, ligesom de plejer. De
vil også gå op til Ole for at synge med på salmerne til de almindelige højmesser.
Måske er der også andre, der kunne tænke sig at deltage? I så fald bedes man
henvende sig til Ole Knudsen eller pastor Marcos.
Katrin Indruszewski vil nu og da optræde med sang og spil med den udenlandske
gruppe til højmesserne og messerne på engelsk. Da det er meget vekslende, hvem
der er i sognet i denne gruppe, er det svært at planlægge deres medvirken. Nogle
er her på kort ophold, andre rejser væk en tid og kommer tilbage osv. Nogle har
eksamen og studier, der gør, at de ikke har megen tid tilovers til at synge i kirken.
MA
Velkommen til fejring af Den hellige Knud Lavard
i Haraldsted, 2017
Lørdag den 1. juli: Pilgrimsvandring fra
Skt. Laurentii Kirke i Roskilde til Hvalsø Kirke, 16 km.
Søndag den 2. juli: Pilgrimsvandring fra
Hvalsø Kirke til Haraldsted, ca. 16 km.
Efterfølgende deltagelse i den Katolske Kirkes
officielle fejring af Knud Lavard i Haraldsted.
Der er ingen overnatning i Haraldsted i år. Derfor ingen tilmelding.
Programmet med flere detaljer hænges op i kirken i løbet af juni.
Kontakt: Jerzy: mobil: 21 40 91 88, eller [email protected]
Sogneblad 2017-1, side 8
Firmelse, torsdag den 25. maj 2017
På Kristi Himmelfarts dag, torsdag den 25. maj, kommer biskop Czeslaw Kozon til
Roskilde, og ved højmessen kl. 11.00 bliver unge fra menighederne i både Køge og
Roskilde firmet af biskoppen.
I firmelsens sakramente modtager de unge mennesker Helligånden som gave.
“Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de
Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem om, at de måtte
få Helligånden; for den var endnu ikke kommet over nogen af dem, de var kun
døbt i Herren Jesu navn. Peter og Johannes lagde så hænderne på dem, og de fik
Helligånden.” (Apostlenes Gerninger 8,14-17).
Denne liturgi er en vigtig begivenhed, som de unge har arbejdet ivrigt på og som de har set frem til.
Efter højmessen er der reception.
Firmelse 2018
Søndag den 23. april 2017 vil der være indskrivning for unge, der ønsker at blive
firmet i maj 2018.
Hvis du går i 6. klasse i 2017 eller er født før 1. januar 2005 og gerne vil firmes,
så din dåb kan bekræftes, vil vi rigtig gerne se dig til indskrivningen, - også selv
om du er i tvivl om, hvad Kirken kan tilbyde dig og omvendt!
Indskrivningen foregår i mødelokalet ved menighedssalen umiddelbart efter messen kl. 9.00, Husk dåbsattest!
Ved indskrivningen vil sognesekretær Ellen Margrethe Nelth og menighedsrådsformand Maria Alster hjælpe med det praktiske, skemaer, der skal udfyldes osv.
Katekesen løber over 3 semestre frem til firmelsen i maj 2018 og koster 400,- kr.
for materialer.
Når indskrivningen er overstået, vil kateketerne orientere forældrene og de unge
om firmelsesundervisningens indhold og forløb.
Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre
vores kirke til et levende sted, hvor vi kan lære mere om Guds kærlighed, og
hvordan du kan dele den kærlighed med andre!
Kateketerne og p. Marcos.
Sogneblad 2017-1, side 9
Invitation til sognets frivillige medarbejdere
Lørdag den 18. marts 2017 holder Skt. Laurentii Menighed en middag for
alle de, der hjælper i de forskellige aktiviteter og tjenester i vores menighed. Hverken menighed eller sognepræsten kunne overleve uden alle de
mange, der giver en hånd.
Vi ved godt, at vi mangler arbejdskraft. Derfor er festen for de frivillige så
vigtig for os.
Det er jo ikke et møde for at betale Jer for alt det, I har gjort. Det kan vi
ikke!!!! Men det er en måde at sige tak på, for at vise Jer, at intet af det I
gør, går ubemærket hen.
Vi starter med messe kl. 17:00. Bagefter spiser vi sammen i menighedssalen.
Tilmelding sker senest 5. marts til Ellen Margrethe på sognekontoret eller
på mail: [email protected] Da vi får maden udefra i år, er det nødvendigt at have et overblik over dem, der deltager. Man modtager en spisebillet
pr. tilmeldt person.
Vel mødt!
På menighedsrådets vegne Maria Alster
Møde for menigheden, 2017
Søndag 30. april er der det årlige menighedsmøde efter højmessen kl. 9.00
Alle opfordres til at møde op for at høre, hvad der er sket i det forløbne år,
deriblandt sognets økonomi og renoveringen af præsteboligen og sognekontorerne. Vi vil fortælle om planerne for fremtiden og håber, at menigheden også vil komme med ønsker og kommentarer.
Der serveres en let frokost.
Det bliver sidste gang, det nuværende menighedsråd holder møde for at orientere om sognets tilstand. Næste forår er der valg til et nyt menighedsråd,
og dermed springes det årlige møde over.
Så vel mødt den 30. april!!
På menighedsrådets vegne Maria Alster
Sogneblad 2017-1, side 10
Arbejdsheste i kirkens tjeneste
Emigration og tilpasning, to ledeord i dagens Danmark. Blandt os katolikker
kender vi godt til denne kombination og med et positivt udfald. Vi skal blot se os
omkring i menigheden for at finde rigtig mange eksempler. Et af dem er ægteparret Grethe og Janos Kirkovics, hun fra Sjælland, han fra Ungarn. Janos kom hertil
lige efter revolutionen i hans hjemland i 1956-57.
Og en aften på Jernbanerestauranten, jernstangen kaldet, mødte han Grethe. Hun
var en tur i byen og sad nu og kiggede ud i luften, mens dansemusikken spillede.
Janos var der sammen med en ven. I sit stille sind håbede hun, at Janus ville byde
hende op til en lille dans. Og det gjorde han. ”Det var den 15. febraur 1959”,
fortæller Janos med glæde og stolthed. Han husker dagen, som var det i går. De
blev gift i 1962 i Skt. Laurentii kirke af pater M. van Buggenum SMM. Derefter
konverterede Grethe til den katolske tro.
Janos, der er uddannet teknisk tegner, fik arbejde hos NESA, og har været der i
30 år. Det er næsten umuligt at remse op alle de arbejdsopgaver såvel Grethe som
Janos har påtaget sig i kirkens tjeneste gennem de mange år. Men det er rigtig
mange. I 60´erne gjorde Grethe rent i præstegården og senere i menighedssalen.
Janos har bl.a. siddet i 12 år som medlem af menighedsrådet, og når han ikke
arbejdede i haven, rensede tagrender og udførte forefaldende bygningsarbejder.
I 1967 byggede Janos som selvbygger familiens hus på Anemonevej, hvor de
stadig bor. Mens Grethe bl.a. arbejdede som tjener på Slagteriskolens hotel i en
årrække og senere som syerske for fremmede hjemme i huset. Om noget må man
sige, at de har haft et arbejdsomt liv. Parret har tre børn og to børnebørn.
oc
Sogneblad 2017-1, side 11
Økumenisk pilgrimsvandring til
Den Sorte Madonna i Polen, sommeren 2017
Det er 10 år siden, at gruppen fra Skt. Laurentii menighed i Roskilde første gang
deltog i pilgrimsvandringen til Sorte Madonna i Polen.
Det var i 2007, at dominikanermunkene fra Kraków bød os hjertelig velkommen
og fra at være de fremmede fra det høje Nord, er vi i dag gamle venner, kære
medpilgrimme; søstre og brødre og en fast del af den dominikanske pilgrimsvandring til den Sorte Madonna.
Lige fra begyndelsen havde pilgrimsgruppen en økumenisk
karakter, da vores evangelisk-lutherske venner var med hver
gang. I år, særligt inspireret af Pave Frans budskab i Lund om
at: Opnå helligheden i enheden, inviterer vi alle interesserede til pilgrimsvandring under netop samme tema.
”Helligheden i enheden betyder, at elske sin næste som Kristus har elsket og kunne se Kristus i ens næste. Enheden i et
land bestående af flere nationaliteter og kristne kirkesamfund
kan kun opnås ved hjerternes ydmyghed,” sagde Pave Frans
i Lund.
Kom derfor med, tag dine intentioner med, og lad os i kristent fællesskab bede for
og med hinanden. Og lad os sammen forelægge dem for vor Herre og hans moder
Jomfru Maria på Jasna Góra i Częstochowa.
Må den hellige Birgittas bøn: ”Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den”, være os en opmuntrende vandrestok og ordene;” … sig til min sjæl, at
intet sker uden, at Du tillader det, og at intet som du tillader, er trøstesløst… ”, må
give os styrken og mod når det bliver svært.
Velkommen til Økumenisk Pilgrimsvandring fra Kraków til Częstochowa
på ca. 150 km i dagene fra den 1. august til den 10. august 2017.
Pris: 3500,- kr. pr. pers. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle
overnatninger, pilgrimsgebyr).
Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. senest den 25. marts 2017.
Resten af deltagerbetalingen senest den 1. juli 2017. Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding og kontakt: Jerzy Golubowski mail: [email protected]
Sogneblad 2017-1, side 12
Skt. Jørgensbjerg
Vikingernes og de spedalskes kirke
Når man står i Roskilde Havn ved Vikingeskibshallen eller mellem lystbådene,
ser man på bakken mod vest over træerne en lille kirke. Den ligner på afstand en
almindelig dansk landsbykirke. Men stiger man op til den ad trappen på skrænten,
ser man, at den ikke helt ligner de andre. Skibet og koret står i hvidkalket puds på
vægge af kildekalk, mens våbenhuset og det kamtakkede gotiske tårn er af røde
teglsten.
I de senere år har arkæologer og historikere forsket og foretaget udgravninger her,
der har givet sensationelle resultater. Man har længe vidst, at den nuværende kirke
er en af Danmarks ældste, bygget omkring 1080. Men nu fandt og undersøgte
man rester af en ældre kirke under gulvet. I dens fundament lå en møntskat helt
fra kong Knud den Stores tid, dvs. næsten 1000 år gammel. Dermed havde man
faktisk dateret Danmarks hidtil ældste kendte kirkebygning af sten. Ved oprettelsen af den nuværende Museumsø fandt man mindst et vikingeskib fra samme
tid. Det må betyde, at nogle af de første kristne vikinger i Roskilde har været med
til at fejre den hellige messe i denne ærværdige kirke.
Skt. Jørgensbjerg kirke
Sogneblad 2017-1, side 13
I kirkens nordvæg kan man stadig se en tilmuret dør, Den har vist sig at være genbrug fra den ældste kirke, men har tydelige engelske stiltræk. Konklusionen var,
at det må have været engelske bygmestre, som kong Knud sendte fra den engelske
del af sit store rige, der byggede kirken. Andre mener dog, at Knuds søster Estrid,
den senere kong Svend Estridsens moder, også har spillet en rolle. Men i alle
tilfælde må det være sket i samarbejde med Roskildes første katolske biskop Gerbrand. Kong Knud havde ca. 1020 fået ærkebiskoppen af Canterbury i England til
at bispevie ham. I Roskilde har biskop Gerbrand indviet kirken til de søfarendes
helgen Skt. Clemens og udnævnt og indsat præster både her og i Domkirken.
I løbet af 1000-tallet udviklede kristningen af Danmark sig hurtigt. Da Roskilde på
kong Knud den Helliges tid fik en ny dygtig biskop ved navn Svend Nordmand, tog
han i samarbejde med kongen fat på nyt kirkebyggeri. Saxo fortæller i sin danmarkshistorie, at Svend Nordmand både byggede den gamle domkirke af frådsten færdig,
samt klosterkirkerne Vor Frue i Roskilde og Ringsted samt St. Michaels Kirke i
Slagelse. Hans særlige stilpræg var runde halvsøjler i hjørnerne af kirkerne. Da den
nuværende Skt. Jørgensbjerg kirke jo har sådanne halvsøjler, var Svend Nordmand
sikkert også her bygherren. Efter mordet på Knud den Hellige 1086 drog biskop
Nordmand bort som pilgrim mod Israel, men døde 1088 på Rhodos.
”Skt Clemens Kirke” på ”Bjerget” var nu kirke for et af Roskildes mange sogne,
især for sømændene og fiskerne, der boede ved Roskilde havn. Men i 1200-tallet fik den en ny opgave, idet man her uden for den egentlige købstad valgte at
anbringe Roskildes hospital for spedalske. Spedalskhed var en af de frygteligste
uhelbredelige sygdomme, der dengang plagede menneskeheden. Evangelierne
fortæller, at Jesus selv ofte helbredte spedalske. Dette så kirken i middelalderens Danmark som et forpligtende forbillede. Da man ikke kunne helbrede denne
yderst smitsomme sygdom, måtte man isolere de syge fra resten af befolkningen,
så smitten ikke bredte sig. Men samtidig sørgede man for, at de spedalske kunne
føre et menneskeligt liv, så længe de levede. Fra 1200-tallet blev det en hel folkesag udenfor alle byer at oprette og finansiere spedalskhedshospitaler. I Roskilde
blev det lagt ved siden af den gamle lidt isolerede St. Clemens Kirke. Det er
sikkert dateret fra 1261, da adelsmanden Peder Olufsen i Karise i sit testamente
betænkte ”hospitale Roskildis” med en gave. I hele Danmark oprettedes næsten
40 spedalskhedshospitaler.
Navnet ”Skt. Jørgensgårde” fik de først i 1400-tallet. Alle kender legenden om, at
Skt. Jørgen (Georg) befriede en prinsesse ved at dræbe dragen, der ville æde hende.
Kongen ville lønne ham ved at give ham prinsessen til ægte. Men han havde et andet kald, så han takkede nej. En folkevise udtrykte det sådan: ”Ikke vil jeg have din
datter, omend hun er min lige. Byg i stedet et lidet hus, hvori de fattige kan hvile”.
Sogneblad 2017-1, side 14
Skt. Jørgen blev i hvert fald et forbillede på uselvisk hjælp til de fattige og syge.
Trods uenighed blandt de lærde kan legenden nok forklare, hvorfor hospitalerne
fra midten af 1400-tallet ændrede navn til ”Skt. Jørgens gårde”. I Roskilde synes
det at være sket samtidig med bygningen af det nuværende gotiske murstenstårn
ved kirkens vestlige gavl. I tårnets nederste etage fandtes et nu forsvundet rum,
der med en mur var næsten adskilt fra kirkegængerne i kirkeskibet, men med adgang udefra gennem tårnets nordside. Sådan blev det muligt for de spedalske, der
boede i en nu forsvunden gård udenfor kirken, at deltage i søndagsmessen uden
risiko for at smitte andre.
Sundhedsvæsenets historikere er enige om, at denne middelalderlige forsorg
betød, at spedalskhed i 1500-tallet faktisk var næsten udryddet i Danmark. Under
Reformationen blev Skt. Jørgensgårdene som de fleste andre katolske institutioner
i landet erklæret for kongelig ejendom og anvendt som løntilskud til kongelige
embedsmænd. I 1570 blev de officielt helt ophævede. I Roskilde minder nu kun
navnet Sankt Jørgensbjerg om den katolske sundhedspleje, der hører til de historiske rødder til det moderne danske velfærdssamfund.
Jørgen Nybo Rasmussen
Valfart til Åsebakken
Årets valfart til Åsebakken finder sted søndag den 28. maj 2017.
Der bliver ingen fælles kørsel fra Roskilde i år.
Vil du vandre gennem Rude Skov, så husk, at vandringen starter kl. 09.15.
Dagens program i øvrigt:
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål
ved Vor Frue Kloster
Kl. 11.30: Bispemesse
Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær
Kl. 15.00: Andagt - med procession
til Jomfru Marias ære.
Som tidligere år:
Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske gruppe sælger
specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der
sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.
Sogneblad 2017-1, side 15
Sognekalender
Ugekalender
Skriftemål efter aftale med pastor Marcos.
Bibelaftener
”I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt
liv i dem; og netop de vidner om mig” (Johs 5, 39)
Det er Jesu ord i Johannes evangeliet. De hellige
skrifter indeholder det evige liv, som er Jesus selv, der åbenbares fra det
første kapitel i Første Mosebog til det sidste punktum i Johannes Åbenbaring.
To gange om måneden, den anden og fjerde onsdag fra kl. 18:00 til 19:30
holder vi bibelaften, hvor vi fordyber os i livets kilde for at lære dens sprog
og smage den. Kom og vær med.
Sogneblad 2017-1, side 16
Sognekalender
Marts 2017
Sogneblad 2017-1, side 17
Sognekalender
April 2017
Sogneblad 2017-1, side 18
Sognekalender
Maj 2017
Skt. Laurentii sogneblad
Deadline for stof til nr. 2-2017 (juni, juli og august) er
lørdag den 30. april.
Deadline for stof til nr. 3-2017 (september, oktober og november) er
søndag den 6. august.
Redaktionsgruppen består af: Pastor Marcos, Ellen Margrethe Nelth,
Annette Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Ole-Chr. M. Plum.
Sogneblad 2017-1, side 19
Kirkens adresser
Skt. Laurentii kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: [email protected]
Webside: www.laurentiikirke.dk
Bankkonto: Reg.nr. 2905 - Konto 2551 939 939
Sognepræst:
Marcos Romero Bernús
Tlf. 46 35 09 65 - Mobil: 28 85 25 17
E-mail:
[email protected]
De Syges salvelse: Benyt 28 85 25 17
Sognekontor:
Kontortid: tirsdag til fredag, kl. 10-12
Ellen Margrethe Nelth.
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: [email protected]
Menighedsrådsformand:
Organist:
Maria Alster
Tlf: 46 75 36 60
E-mail: [email protected]
Ole Palmkvist Knudsen
Tlf. 51 34 09 17
E-mail: [email protected]
Faste gudstjenester og aktiviteter
Højmesse: Søndag kl. 9.00
Der er kirkekaffe efter messen.
Messe: Lørdag kl. 17.00
Hverdagsmesse: Tirsdag, onsdag, og
fredag kl. 17.00.
Ordets gudstjeneste: Torsdag kl. 17.00.
Skriftemål:
Efter aftale med sognepræsten.
Religionsundervisning:
Søndag kl. 9.00
(begynder med messen).
Rosenkrans:
Onsdag kl. 16.30.
Eukaristisk tilbedelse:
Fredag kl. 17.45.
Messe på polsk: Den 2. lørdag i
måneden kl. 16.00. W każdą drugą
sobotę miesiąca o godz. 16.00.
Messe på engelsk: Den 3. lørdag i
måneden kl. 17.00. The 3rd Saturday in
the month mass in english.
Sogneblad 2017-1, side 20