[email protected] - aes

^[email protected]
Aarhus Nord
Sammenmed SORENSREJSERarrangerervi dennebusturtil Stryno
FREDAGDEN 26. mai 2O17
A f g a n gf r a A r i o n sH u sk l , 6 . 1 5 .M u s i k h u s ekt| . 6 . 3 0 V i b y T o r vk | , 0 6 . 4 5
Stryno er helt speciel.Oen har gennemde senesteSrtierform8et at afvarge den nedgangi
befolkningog ogning af gennemsnitsalderen,
som de flestesmSoerhar oplevet.Faktisksiger
pE oen
man p3 Stryno, at man har fundet ungdommenskilde, fordi gennemsnitsalderen
falder, mens den vokser i det omgivendesamfund,Hvor skolenfor fB 3r siden kun havde en
lille hSndfuldelever,er der i dag 12 eleveri oens skoleog der er ogsS1o forskoleborn,
der vil
holde skolen levende i fremtiden, @en har foruden skole ogs8 bornehave,egen kirke og
prest, kobmand,Efter opsamlingkores der med lille pauseundervejshvor vi f8r kaffe med
rundstykke fra bussen, herfra til Rudkobing hvor vi skal med fergen til Stryno, n8r vi
ankommertil oen, spiservi frokost pE kroen. Hereftermed vores lokaleguide Kjeld rundt pE
oen. Kjeld kender alle pB aen og alle kender Kjeld. Han har stor viden om 6ens historie.I
bliver taget imod med varme og vil f3 et enestSendeindbliki, hvordandet er at leve pE en
lille dansk 6 i dag. Vi kommer rundt p3 aen og horer om, hvordan livet leves p3 Stryno og
hvordanman holder gang i livet isA lille et samfund.Midt p3 eftermiddagendrikkervi kaffe
med dagenskage til k|.16.45,hvoreftervi sejler retur til fastlandet,og med pauseundervejs
mod vores hjembyer,forventethjemkomstca.k|.20.00
Pris:
Inkl.:
795,- kr./pers,
- Buskorseli 4-stjernet rogfri bus.
- Kaffe med rundstykkefra bussenom formiddagen
- Farge.
- Frokostbuffet
- Guide
- Danskmoms.
- Eftermiddagskaffemed kage
Tilmelding og betaling senest 2O. april til kontoret, tlf. 86 22 64 Ol
SorensRejserA/S, er tekniskarrangaraf tufen og medlemaf rejsegarantifonden
nr, 1673