Meddelelse nr. 14/2017: Indre værdi pr. 28. februar 2017

c/o SmallCap Danmark A/S
Dr. Tværgade 41, 1.
DK-1302 København K
Telefon: (+45) 38 40 15 50
Meddelelse nr. 14/2017
København, d. 2. marts 2017
Meddelelse nr. 14/2017: Indre værdi pr. 28. februar 2017
Seneste indre værdi
Indre værdi
Indre værdi
DATO
28-02-2017
31-01-2017
31-12-2016
DKK
0,99
1,00
0,95
Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2016.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S