http://www.mangornagel.dk/udbud-sundbyoster

Københavns Kommune
Sundbyøsterskole INVENTAR
Inventar
I1172_C09_R1_K01_N001_INV
Rettelsesblad 1
Dato :
Sag :
Side :
03.02.2017
I1172
1/1
RETTELSESBLAD 1 (R-1)
Til:
De bydende
Nærværende rettelsesblad er en del af det samlede udbudsmateriale, og skal være indeholdt i jeres
tilbud. Rettelsesbladet og alle bilag, uploades på:
http://www.mangornagel.dk/udbud-sundbyoster-skole Rettelsesbladet er disponeret i følgende hovedgrupper:
Antal punkter
indeholdt i R-1
Gruppe
C01
Rettelser til Basisdokumenter
Antal
bilag:
3
1
C01 UDBUDSDOKUMENTER OG BYGGESAGSBESKRIVELSE
R-1 / C01-01 I1172_C07_K01_N0000_BAK_Dokumentliste_REV af 03.02.2017
Dokument listen er revideret og uploades sammen med rettelsesbladet.
R-1 / C01-02_ Bilag 7_I1172_C08_K01_N8101_INV_tilbudsliste_
Til ovenstående tilbudsliste er mMed nærværende rettelsesblad vedlagt et Excel ark
med kopierbare felter, Bilag 7_I1172_C08_K01_N8101_INV_tilbudsliste_åben, der
uploades sammen med rettelsesbladet.
R-1 / C01-03_ Bilag 9_I1172_C12_K01_N1201_INV_Udbudstidsplan_31012017
Med nærværende rettelsesblad er vedlagt en revideret udbudstidsplan, der uploades
sammen med rettelsesbladet.
☐
☐
☐
☐
A. C. Hansensvej 7
Struenseegade 9, 3.
Knudsvej 44
Balticagade 11
Mangor & Nagel A/S
DK-3600 Frederikssund
DK-2200 København N
DK-4000 Roskilde
DK-8000 Aarhus C
Tlf. 47 31 32 10
Tlf. 33 16 14 12
Tlf. 72 40 13 40
Tlf. 60 46 32 44
Nordea 2670 040 01 01640
CVR nr. 3736 2328
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.mangor-nagel.dk