Untitled - Sydbank













1.
Baggrund
2.
Fastsættelse af løn og anvendelse af variabel løn
3.
Aflønning af bestyrelsen
4.
Aflønning af direktionen
5.
Væsentlige risikotagere
6.
Ledelsen og medarbejdere i kontrolfunktioner
7.
Governance og lønudvalg