Indkaldelse til det ordinære kredsmøde i kreds 4, Sydjylland

Indkaldelse til det ordinære kredsmøde i kreds 4, Sydjylland
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 – 22.00 i Jels Motel og Sportscenter,
Ørstedvej 10, Jels 6630 Rødding.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Ad 1.
Kredsbestyrelsen foreslår Fin Sørensen.
Ad 2.
Beretningen gives af kredsformanden. De ordførende koordinatorer besvarer spørgsmål.
Ad 3.
Den af jægerforbundet godkendte regnskabsoversigt er lagt frem på mødet. Regnskabet skal ikke
godkendes, da dette sker i forbindelse med jægerforbundets regnskab.
Ad 4.
Landsformanden og direktøren giver orienteringen.
Ad 5.
2017 er ikke valgår. Så dette punkt udgår.
Ad 6.
2017 er ikke valgår. Så dette punkt udgår.
Ad 7.
Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges af de enkelte Jægerråd. Derfor sker handlingen ikke på dette
møde.
Ad 8.
Kredsbestyrelsen udpeger løbende koordinatorer og dette kan være svært. Kredsen foreslår, at dette
fortsat sker og at navnene på koordinatorerne hvert år forelægges kredsmødet.
Ad 9.
Kredsbestyrelsen foreslår at valget af repræsentantskabsmedlemmer følger indstillingerne fra
Jægerrådsmøderne, hvor disse er valgt. Fordelingen sker efter samme fordelingsnøgle som sidste år.
Repræsentantskabet i kreds 4 består af 68 medlemmer.
Ad 10.
To forslag er indsendt.
Ad. 11.
Til drøftelse.
Med venlig hilsen
Jens Hangaard Nielsen
Kredsformand