bring forskningsdata i spil

Konference
BRING FORSKNINGSDATA I SPIL
Tirsdag den 14.03.2017 kl. 09:30
Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet
AIAS Bygningen, Høgh Guldbergs Gade 6B, Aarhus C
Kom og mød en række forskere, der arbejder med store, epidemiologiske datasæt vedrørende de store
folkesygdomme på nationalt og internationalt niveau. Disse datasæt er principielt åbne, men forskere
og erhvervsliv skal samarbejde, hvis private virksomheder i større udstrækning skal kunne anvende
datasættene til at udvikle løsninger inden for det velfærdsteknologiske område.
Forskerne kan hjælpe virksomhederne ved at indgå i udviklingen af kommercielle løsninger, der kan
understøtte behandling og forebyggelse af folkesygdomme.
På dagen vil du få et overblik over mulighederne for at bruge forskning, høre en række case-oplæg
omkring de store folkesygdomme samt deltage i matchmaking.
PROGRAM
9.30-10.00:
Registreringogkaffe
10.00-10.05:
Velkomst
v/ Welfare Tech - Innovationsnetværket for Sundheds- og Velfærdsteknologi
Lene Vistisen, Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi
10.05-10.25:
Big data – den danske guldmine
Anders Kofod-Petersen, Alexandra Instituttet
10.25-11.25:
Hvilken viden er til rådighed for virksomhederne?
Fokus på de store tal og de store kroniske sygdomme
Cases: Cancer, diabetes, DD2 forskningsprojekt
Daniel Witte, Aarhus Universitet, Reimar W. Thomsen, Aarhus Universitetshospital og
Jens Steen Nielsen, Odense Universitetshospital
11.25-11.50:
Perspektiver på opsamling og brug af forskningsdata
Tyra Grove Krause, Statens Seruminstitut
11.50-12.25:
Frokost og netværk
12.30-13.00:
Hvordan er det med datasikkerhed og privacy?
Erika Wolf, Sundhedsdatastyrelsen
13.00-13.20:
Hvordan bringer vi data tilbage til folket?
Carsten Obel, Aarhus Universitet
13.20-14.20:
Hvad kan samfundet bruge data til?
Tre oplæg fra virksomheder
Daintel, CEO Patrick Hulsen, Gmech, M.Sc, PhD Niels Jakob Sørensen og
Enversion, adm. direktør Thomas Schultz
14.20-15.00:
Netværk og matchmaking mellem oplægsholdere og deltagere
Introduktion v/ Michael Wehner Rasmussen, Danish Diabetes Academy
Om oplægsholderne:
Lene Vistisen: netværksleder Welfare Tech
Carsten Obel: direktør for Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet.
Professor i almen medicin og tidligere praktiserende læge.
Anders Kofod-Petersen: vicedirektør, professor, Data Science and Engineering Lab
Alexandra Instituttet
Daniel Witte: professor, Institut for Folkesundhed – Epidemiologi, Aarhus Universitet
Reimar W. Thomsen: overlæge, lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus
Universitetshospital
Jens Steen Nielsen: projektleder DD2, Endokrinologisk Afdeling, Odense
Universitetshospital
Tyra Grove Krause: overlæge, afsnitsleder, ph.d. Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Seruminstitut
Erika Wolf: jurist, Sundhedsdatastyrelsen
Patrick Hulsen: CEO, Daintel
Niels Jakob Sørensen: M.Sc, PhD, Gmech
Thomas Schultz: adm. direktør, Enversion
Michael Wehner Rasmussen: fundraiser, Danish Diabetes Academy
Tilmelding:
welfaretech.nemtilmeld.dk/98
Hovedarrangører:
Medarrangører:
CENTER FOR
SUNDHEDSSAMARBEJDE
AARHUS UNIVERSITET