Du kan få mere viden om politikområdet

02 Personale
Beløb i mio. kr.
Politikområde/profitcenter
01 Uddannelse og udvikling
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021108
2110800000
2110800001
2110800008
02 Kantine (inkl. kaffeordning
1
54000200020
54000202
540002021
540002021008
540002021005
2100500009
2100500010
2100500011
03 Eleverne
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021108
2110800002
04 MED-arbejdere
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021100
2110000004
540002021108
2110800003
Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016
(2016-priser)
(2016-priser)
Udgifter
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
Udviklingshuset HR
Udviklingshuset HR Administrationen
Udviklingshuset HR Uddannelser og kurser
Udviklingshuset HR - Projekter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Budget 2017
(2017-priser)
Udgifter
Budget 2020
(2020-priser)
Indtægter
Udgifter
4,5
3,3
5,2
1,6
2,9
5,6
3,3
5,8
3,5
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Økonomiforvaltningen
Ejendomsservice
Rådhusservice
Kaffeordninger
Rådhuskantine
Rådhuskantine - Toldmoms
0,5
1,7
0,8
0,5
1,8
0,8
0,5
1,7
0,8
0,5
1,8
0,8
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
Udviklingshuset HR
Elever - Administrationen
1,4
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
HR - Koncernopgaver
HMU - Hovedmedudvalg
Udviklingshuset HR
Udviklingshuset HR - MED-konsulent
0,4
0,7
-1,2
-1,2
2,5
-2,0
0,4
0,6
-1,3
5,1
-2,0
0,4
0,7
Indtægter
-1,4
1,5
-2,1
0,4
-2,2
0,7
1/2
Beløb i mio. kr.
Politikområde/profitcenter
06 Udgifter jf. gaveregulative
1
54000200020
54000202
540002026
5400020262
540002021101
2110100000
07 Jubilæumsgratialer
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021100
2110000011
08 Lønpuljer
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021100
2110000003
09 Tjenestemandspension
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021100
2110000000
12 Arbejdsmiljøkoordinator
1
54000200020
54000202
540002026
5400020261
540002021102
2110200002
540002022
5400020224
2110200001
I alt
Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016
(2016-priser)
(2016-priser)
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Budget 2017
(2017-priser)
Udgifter
Budget 2020
(2020-priser)
Indtægter
Udgifter
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
Byråds- og direktionssekretariat
Fælles Sekretariatet
Fælles Sekretariatet
0,7
0,5
0,5
0,5
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
HR - Koncernopgaver
Jubilæumsgratialer
1,5
1,0
1,1
1,1
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
HR - Koncernopgaver
Lønpuljer
1,4
0,4
0,4
0,5
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
HR - Koncernopgaver
Tjenstemandspensioner
43,3
44,2
42,8
45,9
Drift
Sønderborg Kommune
Direktion
Kommunaldirektørens Stabe
HR og Analyse
HR og Administration
FTR HK
Børn og Uddannelse
Børn og Uddannelse - Stab
Arbejdsmiljø
Indtægter
0,5
0,6
60,8
-3,3
0,6
63,4
-3,3
0,6
63,4
-3,3
0,6
63,8
-3,5
2/2