Gud er en Gud der taler (5)

Gud er en Gud der taler (5)
26. februar 2017
Guds tale er hans selv-åbenbaring
• Han skabte ved sit ord
• Hans væsen og karakter kendes ved
hans ord
• Han åbenbarede sig ved Loven (Luk 24:27)
• Han meddeler sig til os hovedsageligt
ved ord (men også syner, drømme, og
selve skaberværket Sl 19 etc.)
Guds ord som såsæd
• Esaj 55:10-11 For som regnen og sneen
falder fra himlen og ikke vender tilbage
dertil, men væder jorden, befrugter
den og får den til at spire og giver
udsæd til den, der vil så, og brød til den,
der vil spise, sådan er mit ord, som
udgår af min mund; det vender ikke
virkningsløst tilbage til mig, men det gør
min vilje og udfører mit ærinde.
Markus 4
• V. 14 Det Sædemanden sår er ordet.
• V 13 »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan
skal I så kunne forstå de andre lignelser?
• Dette er nøglen til forståelse
• Guds ord virker ikke i eksplosioner
• Guds ord er som livskraftig såsæd
• Det skal modtages, spire, næres, værnes,
dyrkes, vandes, renses for ukrudt etc.
Såsæden i fire slags jord
– fire hjerter
•
•
•
•
v. 15
v. 16
v. 18
v. 20
På vejen - fuglene tar´ det
Klippegrunden, tyndt jordlag, hede
Blandt tidsler, kvæler planten/ordet
Den gode jord, ingen ukrudt, vand/lys
• Apg 6:7 Guds ord havde fremgang, og tallet
på disciplene… blev større og større