Velkommen_files/KSF Generalforsamling 17

Kerteminde Skytteforening
Vejlevangen 18
5300 Kerteminde
Generalforsamling
Onsdag D. 08-03-2017 kl. 20:30
Dagsorden:
Pkt. 1
Valg af dirigent og to stemmetællere
Pkt. 2
Formandens beretning.
Pkt. 3
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Pkt. 4
Behandling af indkommende forslag.
(Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen)
Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 6
Valg til bestyrelsen:
Martin Christensen 
På valg:
Per Kastrupsen
Holger Christensen 
Pkt. 8
Valg af 1 suppleanter:
Nuværende:
Pkt. 9
Valg af 1 revisorer:
Nuværende:
Pkt. 10
Laust Helle
Flemming Carlsen.
Eventuelt.
På foreningens vegne
Henning Vium Jensen. Formand.