Kunne du tænke dig at være udvekslingspraktikant i

Kunne du tænke dig at være udvekslingspraktikant i Danmark?
Avtalerne sker gennem ”Travel to Farm”
Travel to Farm er en nonprofit udvekslingsorganisation, der økonomisk drives af vores interne aktiviteter
samt Landbrug & Fødevarer.
Travel to Farm er din partner, hvis du vil ud og opleve en ny kultur og et anderledes arbejdsliv. Et ophold i
udlandet giver dig muligheden for at få arbejdserfaring i et andet land og samtidigt opleve hverdagen på en
helt anden måde, end hvis du blot rejste ud som backpacker!
Vi kan hjælpe både dig under landbrugsuddannelse, dig som er faglært, og dig som har en stor interesse i
landbruget.
Travel to Farm har 100 års erfaring med at placere landbrugspraktikanter fra alle verdensdele hos danske
praktikværter. I de senere år har antallet ligget på omkring 100 pr. år, hvoraf flertallet, knap 60, kommer fra
lande i Central- og Østeuropa.
Formålet med udvekslingen er, at praktikanterne skal lære om dansk landbrug samt tilegne sig færdigheder
og viden, som de kan bruge i deres hjemland, samtidig med at praktikværten har en ansat. Vi forsøger derfor
at lave ”det bedste match” mellem vært og praktikant, hvilket skaber overensstemmelse mellem parternes
forventninger.
Kilde: Travel to Farm: www.t2f.dk
Aktuelt søges et antal praktikanter i månederne juli, august, september 2017. Til godkendte praktikværter
und Travel to Farm søges interesserede unge der ønske at uddanne sig inden for landbrug eller er under
uddannelse. Aktuelt søges til producent af slagtekalve(550 stk.) plus høstarbejde i nævnte måneder.
Aftalerne vil gå gennem Travel to Farm. Det sikre både løn og arbejdsvilkår samt deltagelse i et antal sociale
arrangementer sammen med andre udvekslingspraktikanter.
Er du interesseret tag kontakt til: Carsten Houmann, SLK-agro, Tlf. +4524461254 – mail: [email protected]
Eller direkte til:
Hans-Henrik Jørgensen
Programkoordinator udlændinge til Danmark
[email protected]
+45 33 39 46 41