mødeplan

Diplomuddannelse
i Økonomi og Regnskab
3. semester:
Grundlæggende skatteret
Mødeplan forår 2017
Emne
Dato
Tidspunkt
Undervisning
28. april
09.00—15.00
Undervisning
4. maj
09.00—15.00
Undervisning
11. maj
09.00—15.00
Undervisning
18. maj
09.00—15.00
Eksamen, skriftlig
29. maj
Ret til ændringer forbeholdes