Invitation til borgermøde - Sejs

Invitation
til borgermøde
Sejs-Svejbæk Lokalråd og Sejs-Svejbæk I.F. indbyder
hermed alle interesserede til borgermøde i Multihusets
store sal onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00.
På dagsordenen er:
• Velkommen ved Sejs-Svejbæk Lokalråd
• Et kort oplæg fra Silkeborg Kommune omkring
kommuneplanforslaget (kun opklarende spørgsmål)
• Præsentation af visionsplan fra Sejs-Svejbæk IF for området
omkring klubhus og boldbaner
• Lokalrådets og skolebestyrelsens kommentarer til kommune og visionsplan
• Diskussion om kommuneplan og visionsplan i mindre grupper
(kaffe mv. ved bordene)
• Opsamling i plenum
• Sejs-Svejbæk Lokalråds årsmøde ifølge vedtægterne (kortfattet):
• Årsredegørelse ved Helle Præsius Busk
• Fremlæggelse af regnskab
• Valg af revisor
• Tak for i dag
Vi håber at se mange til orientering og diskussion om udviklingen
i Sejs-Svejbæk.
Nr. 02/17 - udgivet marts 2017
5