Bestyrelsesfolder

Bestyrelseskandidater 2017
NÆSTFORMANDSKANDIDAT
KIRSTEN FLETGAARD
Jeg har været næstformand i afdelingen siden vores kongres i 2012.
Jeg er tillidsrepræsentant i Undervisningsministeriet og har været med her
i bestyrelsen siden 2005.
Kravene som TR på vores arbejdspladser bliver større og større, vi skal være mere omstillingsparate og fleksible, da omstruktureringer, fyringer og nu også udflytninger af statslige arbejdspladser forbliver en del af
vores hverdag. Det er vigtigt, at vi som HK’ere er med til at sætte en proaktiv dagsorden over for vores ledelse.
I den tid jeg har siddet i bestyrelsen, har vi arbejdet for at sætte vores arbejdspladser og vores arbejdsliv på
den politiske dagsorden.
Det er hele tiden vigtigt for mig, at vi holder fokus på de enkelte arbejdspladser - og dermed på medlemmerne og vores kolleger. Vi skal have en fagforening, som er til for medlemmerne og til gavn for medlemmerne.
Læs om bestyrelseskandidaterne på næste side
BESTYRELSESKANDIDAT
HENRIETTE LERCHE
Mine mærkesager er HK'eren på fremtidens arbejdsmarked og arbejdsmiljø.
Arbejdsmarkedet ændrer sig, og det kræver nye kompetencer fortsat at være en del af det.
Derfor er det vigtigt, at vi følger med udviklingen.
Arbejdsmiljøet har betydning for, om vi trives på vores arbejdsplads og holder til pensionsalderen.
Derfor bør der være mere fokus på det, både fra fagbevægelsen og fra de folkevalgte politikere.
Til dagligt arbejder jeg på Københavns Universitet, hvor jeg er TR for en blandet klub laboranter/administrative
medarbejdere.
Jeg er uddannet laborant, har en professionsbachelor i ernæring/sundhed samt en Master i teknisk miljø- og
arbejdsmiljøledelse.
BESTYRELSESKANDIDAT
JOAN HINDSGAUL-NISSEN
TR for 200 laboranter på Statens Serum Institut siden 2007.
Nogle af mine mærkesager er: Fremtidssikring af vores HK stillinger, at sørge for at vi har
de kvalifikationer, der skal til fremtidens job.
Vores job bliver skåret væk, udflytning af arbejdspladser eller privatisering af offentlige
arbejdspladser, men også AC og studentermedhjælpere, er med til at sætte vores job under pres.
HK Stat Hovedstaden er nødt til fortsat at være aktiv på dette område. Vores medlemmer i HK Stat Hovedstaden skal
mærke, at vi er der for dem, og vi skal fortsat være med til at øge trygheden, uanset om du er ung, senior eller lige midt
i mellem.
Jeg har været i bestyrelsen i 9 år, men kan stadig bidrage med min viden og mit engagement, jeg vil med glæde genvælges, så jeg kan arbejde for dig uanset din alder eller fagtilknytning til HK Stat Hovedstaden.
BESTYRELSESKANDIDAT
JOHN JOHANNESSEN
Jeg er administrativ kontorleder hos Rigsombudsmanden på Færøerne, som er en
institution under Statsministeriet. Tidligere var jeg journalist og derefter politiker og minister
på Færøerne.
Jeg har siddet i HK Stat Hovedstadens bestyrelse i en valgperiode og er derudover formand
for områdeklubben på Færøerne.
Det er vigtigt at fokusere på den faglige dygtighed i vores arbejde og overbevise politikerne om, at tale om nedskæringer, optimering mv. i den offentlige sektor kunne ændres til mindre kontrol og mere respekt. Det er ikke os, som er ineffektive, men de kontrolsystemer og den excel-produktions tankegang, som i stigende grad bliver indført.
HK har derudover et udestående med at få forhøjet vores pensionsandel til at ligge på højde med andre offentlige faggrupper og at bortskaffe karensperioden, som forhindrer nyansatte i at optjene pension i den første tid.