generalforsamling - Arrild Privatskole

Arrild d. 27. Februar 2017
GENERALFORSAMLING
Arrild Privatskole
Mandag d. 3. April 2017 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægternes § 7 stk. 3 er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab gennemgås og budgettal for det aktuelle år
forelægges til orientering.
4. Beretning fra skolens tilsynsførende
5. Valg af ny tilsynsførende. Bestyrelsen foreslår Lasse Brink Lorenz.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra skolekredsen.
På valg er:
Peter Boyschau
Søren Petersen - suppleant
(ønsker ikke genvalg)
(ønsker ikke genvalg)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra forældrekredsen.
På valg er:
Per Dalgaard
(ønsker genvalg)
Susanne Ockens
(ønsker genvalg)
Anders B. Henningsen - suppleant (ønsker genvalg)
7. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14.3.2017)
8. Eventuelt.
Vel mødt!
Umiddelbart efter denne generalforsamling afholder støtteforeningen for Arrild
Privatskole generalforsamling.
Arrild d. 27. Februar 2017
Generalforsamling for
Støtteforeningen for Arrild Privatskole
Mandag d. 3. april 2017 kl.19.00
Dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af protokolfører.
3.
Bestyrelsens beretning.
4.
Det reviderede regnskab fremlægges.
5.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
6.
På valg er : Dan Pedersen
Esben Knudsen
ønsker genvalg
ønsker genvalg
Valg af suppleanter:
7.
På valg er : Kees van der Meer
Mangler pt. en pers.
ønsker ikke genvalg
forslag???
Valg af revisor:
8.
På valg er:
Mona Jønsson
ønsker genvalg
Valg af revisorsuppleant:
På valg er:
9.
Evt.
Dorte Laursen
ønsker genvalg