Gladsaxe Kommune vil servere landets sundeste

Gladsaxe Kommune vil
servere landets
sundeste skolemad
Gladsaxe Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet for sundere skolemad. Nu går de efter at blive
den første kommune i landet, hvor alle skoler har Fødevarestyrelsens nye kvalitetsstempel for sund og
lækker mad: Måltidsmærket.
I Gladsaxe Kommune har sundhed i flere år været et fokusområde, ikke mindst på kommunens skoler. Det
er nemlig blevet politisk besluttet, at maden på samtlige skoler og daginstitutioner skal leve op til de officielle anbefalinger. Derudover er der et krav om, at al mad skal være produceret fra bunden, og at mindst 30%
af maden skal være økologisk.
Læring i fælles netværk
Netop den politiske beslutning om, at prioritere sundhed, gør en stor forskel. Kommunen har blandt andet
fået mulighed for at ansætte en sundhedskonsulent, Gitte Holm, hvis opgave det er at give alle kantinelederne viden og inspiration til at arbejde med sund mad og til at samarbejde og lære af hinanden på tværs
af skolerne.
”Vi inspirerer hinanden og deler vores bedste idéer og gode viden med hinanden, når vi mødes en gang
om måneden. Det er en stor styrke, at vi kan have et netværk, hvor vi kan være sammen om at udvikle dette vigtige område, og de enkelte kantineledere kan få viden til at arbejde videre med sundheden ” forklarer
Gitte Holm.
Gladsaxe Kommune har også mange gode erfaringer fra dagsinstitutioner i forhold til at gøre sund mad til
en del af hverdagen:
”Vi arbejder meget med sund mad i daginstitutionerne. Her er det en fast del af det pædagogiske arbejde,
at arbejde med sund mad. Det giver rigtig god mening at bruge det børnene har lært på dagtilbudsområdet
i det videre arbejde i skolerne, ” siger Gitte Holm.
Næste skridt er Måltidsmærket
Gladsaxe Kommune har store ambitioner på sundhedsområdet og sigter mod, at alle kommunens skolekantiner har så højt et sundhedsniveau, at man kan blive den første kommune i Danmark, hvor alle skolerne har Fødevarestyrelsens nye Måltidsmærke.
”Jeg mener bestemt, at vi har niveauet til det. Vi har arbejdet med sundhed i Gladsaxe Kommune gennem
mange år, og vores dygtige kantineledere og medarbejdere har knoklet med opgaven. Derfor regner jeg
med, at vi kan få Måltidsmærket på alle vores skoler inden for relativt kort tid. Retningslinjerne er nemme at
gå til, og vi er allerede langt i processen,” forklarer Gitte Holm.
Måltidsmærket vil være et ekstra kvalitetsstempel for de enkelte kantiner og for kommunen samlet set,
mener Gitte Holm:
”Skolerne kan bruge Måltidsmærket over for både forældre og politikere til at vise, at de lever op til de officielle principper for god og sund skolemad. Mærket vil desuden være en gevinst for os som kommune, da
det er med til at signalere, at vi er frontløbere, når det kommer til sundhed.”