Læs mere om netværksmødet her!

Mandø – Naturgastronomiens ø
Foreløbigt program
Invitation til
Netværksmøde om udvikling af gastronomiske naturevents
på Mandø
Fredag 19. maj 2017.
Mandø Event, Midtvej 7, Mandø, 6760 Ribe.
Der kan køres fra Vester Vedsted kl. 11:00.
Retur senest kl. 19:00.
1
Mandøs natur er rent vand, lange sommeraftener, milde vintre, storme og tidevand og ikke mindst den
specielle jordbund, som Mandø har til fælles med resten af Vadehavet. Det giver Mandøs fødevarer en
enestående terroirkvalitet. Her er spiselige vilde planter, kød, østers, øl og meget mere, som giver
muligheder for gastronomiske oplevelser og fødevareprodukter, andre kan misunde øen. Interessen
for at spise og købe lokalt er stærkt stigende. Det samme gælder interessen for at deltage i
madlavningskurser i naturskønne omgivelser. Tidevandet muliggør kun få timers ophold for
endagsturister. Med events og pakketure med overnatning kan oplevelsen af tidevandet kombineres
med indsamling, madlavning og smagning af øens produkter sammen med øens egne formidlere og
fødevareproducenter.
Oven i kommer oplevelsen af øens fugle og dyrelivet på vaderne. Tilsammen et stærkt udgangspunkt
for et koncept, der kombinerer gastronomi med lokal fødevareproduktion. Mandø som
Naturgastronomiens Ø!
På mødet vil vi undersøge interessen for at etablere et netværk omkring udvikling af pakketure med
natur, gastronomi og anvendelse af lokale ressourcer som det centrale. Netværket skal især fremme
udvikling af døgnophold på Mandø. Tidspunktet er velegnet set i lyset af Den Danske Naturfonds
planer om at investere i naturgenopretning på øen. Hvis planerne opnår lokal opbakning, kan de både
gavne naturen og samtidig understøtte landbrug, fødevareproduktion og turisme. Tænk på udviklingen
omkring Skjern Å!
Hvis mulighederne skal udnyttes, er det nødvendigt at udvikle samarbejdet lokalt og med partnere på
fastlandet. De lokale kompetencer skal også udvikles. På mødet vil vi derfor undersøge interessen for at
gennemføre kompetenceudviklingsforløb for lokale aktører og partnere på fastlandet med henblik på at
fremme samarbejdet og øge kendskabet til de lokale ressourcer og deres anvendelse. En oplagt
mulighed er at indgå samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner inden for fødevarer og at
knytte de dygtigste kokkeelever tættere til Mandø. Det vil give Mandø et es i ærmet både i udvikling af
gastronomiske arrangementer og i forhold til produktudvikling inden for fødevarer og turisme.
Som et sidste punkt skal vi på mødet undersøge mulighederne for at finansiere evt. kommende
udviklingsforløb.
Program:
11:30:
Ankomst. Kaffe og velkommen v. Benny Thomsen, Mandø Event
Situationen for Mandø-turismen i dag og hvordan vi kan udvikle den fremover. Ønsker vi
og kan vi øge døgnturismen gennem naturgastronomiske events? Kan vi øge den lokale
fødevareproduktion og kan vi udvikle en samarbejdsstrategi mellem øens
turismevirksomheder, lodsejerne, Den Danske Naturfond og Nationalpark Vadehavet?
Hvem vil lege med?
12:00 – 13:00: Frokost med eksempler på lokale råvarer og produkter
13:00 – 13:30: Visionen om Mandø som Naturgastronomiens ø v. Søren Espersen, Kulturlandskab.dk.
Interessen for aktiv ferie, naturnær gastronomi og lokale produkter er stigende. Mandø
har de naturlige potentialer i form af vilde og dyrkede råvarer, tidevandet, dyrelivet,
solnedgangen og muligheden for fordybelse.
Kan vi gennem samarbejde udvikle Mandø som Naturgastronomiens Ø med vægt på
natur, bæredygtigt landbrug, fødevareproduktion og turisme? Og hvad kræver det?
13:30 – 14:00: Samarbejde og spredningsmuligheder
13:30 – 13:40: Mangler bekræftelse
13:40 – 13:50: Lustrupholm v. Rasmus Errebo, Køkkenchef og linjeleder
13:50 – 14:00: Mangler bekræftelse
2
14:00 – 14:30: Danmarks Naturfredningsforening: Visionen om Mandø som naturperle v. Henrik
Præstholm, DN Esbjerg
Kan det lade sig gøre at kombinere en rig natur med et økonomisk bæredygtigt
erhvervsliv inden for fødevarer og turisme? Hvor ligger faldgruberne og hvad kan vi gøre
for at vende modvind til medvind?
14:30 – 15:00: Dialog.
15:00 – 15:30: Kaffepause
15:30 – 16:00: Fødevareuddannelserne v. EUC Syd, Jesper Jensen
Danske kokkeelever elsker at arbejde med det vilde og det lokale. Kan vi bruge Mandø
som legeplads, som praktiksted og som fremtidig jobmulighed i gastronomiske events,
kursusvirksomhed og til småskalig fødevareproduktion i ydersæsonerne?
16:00 – 16:30: Turisterhvervets behov for oplevelsesturisme på højt niveau v. turistchef Henrik Vej
Kastrupsen, Esbjerg
Udviklingen indenfor Vadehavsturismen er voldsom og inden for gastro-turismen i
særdeleshed. Men hvad efterspørger den moderne, velbeslåede turist med hang til
usædvanlige gastronomiske oplevelser? Og kan Mandø byde ind?
16:30: Opsamling og afslutning.
Hvordan finansierer vi kompetenceudvikling og andre kommende aktiviteter?
17:00: Afslutning.
Deltagere, der ikke fortsætter dagen efter, får en goodi-bag med urter, øl og andet godt
med hjem.
Tilmelding til: Mandø Event, Midtvej 7, Mandø. 6760 Ribe. Tlf. 23255375
eller 26181785. E-mail: [email protected] Senest 19. april 2017.
3
Netværksdagen er støttet af Nationalpark Vadehavet