Afdelingsleder til Myndigheds- og Visitations

Afdelingsleder til
Myndigheds- og Visitationsenheden, Unge- og
Voksenteamet, Norddjurs
Kommune
Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den
sunde fornuft er til at få øje på i hverdagen, og hvor der er
plads til prøvehandlinger.
Indholdsfortegnelse:
Stillingsbeskrivelse
1
Ansættelsesvilkår
1
Norddjurs Kommune
1-3
Socialområdet i Norddjurs Kommune
4
Værdier
5
Ledelsesgrundlag
5
Kerneopgaver
6
Kompetencer
6
Ønsker at søge stillingen
7
Ansættelsesproces og tidsplan
8
Stillingsbeskrivelse
Myndigheds- og Visitationsenheden, Unge- og Voksenteamet i Norddjurs kommune søger
en afdelingsleder fra den 1. maj 2017 eller snarest derefter.
Har du lyst til at stå i spidsen for et team på 19 dygtige, engagerede, rolige og
velafbalancerede medarbejdere, der alle arbejder med borgere i forhold til den sociale
lovgivning?
Har du en velfunderet viden indenfor psykiatri, handicap, socialt udsatte unge og
voksne, så du kan vejlede dine medarbejdere i lovgivningen herom?
Er du imødekommende, har tillid til dine medarbejdere og brænder for
personaleledelse?
Kan du lede, motivere og udvikle teamet?
Hvis ja, så har vi en spændende mulighed til dig her!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter relevant og gældende overenskomst.
Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune er beliggende i en af landets smukkeste egne i Danmark. Her er der
aldrig langt til strand, vand, kyst og bølger. Skove, heder og marker er med til at tegne
Norddjurs’ natur med palettens smukkeste farver. Det er en af landets længste
kystlinjer og der er en mangfoldig natur.
Side 1 af 10
Norddjurs Kommune er dog andet og mere end sin pragtfulde natur.
Den gamle købstad Grenaa og et væld af mindre, aktive bysamfund er med til at tegne
et billede af Norddjurs.
Der bygges nyt og investeres, blandt andet på Grenaa Havn, og en lang række større og
mindre virksomheder, iværksættere og selvstændige er med til at skabe vækst,
udvikling og beskæftigelse.
Kommunen understøtter også væksten på flere fronter, f.eks. gennem omfattende
byggeri af moderne ældreboliger, ved at skabe gode rammer for ungdomsuddannelser,
byudvikling, tiltrækning af tilflyttere og meget andet.
Norddjurs er også kendt for sit rige forenings - og fritidsliv. Overalt udfoldes de fælles
aktiviteter på sportsbaner, i forsamlingshuse, i foreningsregi og under mange andre
former.
Uanset om man foretrækker at bo i byen tæt på butikker, midt i den fri natur eller i en
af de mange hyggelige landsbyer er muligheden tilstede i Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommune rummer alle typer boliger og der er attraktive priser på
boligmarkedet.
Side 2 af 10
Hvis du overvejer at flytte i forbindelse med at søge stillingen, kan du finde meget mere
information her:
http://www.flyttilnorddjurs.dk/
Norddjurs Kommune er et godt sted at bo – både for børn, unge og voksne. Vi har
pasningsgaranti, gode skoler og institutioner og attraktive kultur- og fritidstilbud til alle
aldre. Som kommune bidrager vi til udvikling og vækst gennem et aktivt samspil mellem
erhvervsliv, organisationer og foreninger til gavn for kommunens borgere.
Hvis du overvejer at flytte til Norddjurs Kommune, kan du have mange spørgsmål til din
kommune. Vi har en bosætningskonsulent, der står klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring på 89 59 12 00 eller skriv til [email protected]
Vi er sikre på, at du vil blive godt modtaget, som ny borger i Norddjurs Kommune.
Side 3 af 10
Socialområdet i Norddjurs kommune
I Norddjurs Kommune er Myndigheds- og Visitationsenheden en del af Socialområdet. Det
er udfører leddet også.
Norddjurs Kommunes organisation kan ses på følgende link:
http://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisationsdiagram
Side 4 af 10
Værdier
I Norddjurs Kommune arbejdes der efter de overordnede værdier:



Åbenhed
Ligeværdighed
Dialog
Disse værdier er samtidig pejlemærker i direktionens og de øvrige lederes arbejde.
Samtidig ønsker ledelsen at fremme en kultur, hvor den sunde fornuft er synlig i
hverdagen, og hvor der er plads til prøvehandlinger.
Ledelsesgrundlag
Ledelsesgrundlaget er blevet til igennem en længere proces, hvor alle ledere har været
involveret i at formulere og kvalificere indholdet.
Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier.
Derudover fremhæver ledelsesgrundlaget fire pejlemærker, som alle ledere skal have
særligt fokus på:




Ledelse af medarbejdere
Demokrati, omverden og partnerskab
Forandring og innovation
Økonomi
Ledelsesgrundlaget kan hentes på følgende link:
http://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/ledelsesgrundlag
Side 5 af 10
Kerneopgaver








At udøve indflydelse på udviklingen og implementeringen af den forholdsvis nye
organisationsstruktur på Socialområdet, som Myndigheds- og Visitationsenheden er
en del af.
Personaleledelse af kompetente og selvstændige medarbejdere herunder deltage
i teammøder og være medvirkende til prioritering og fordeling af arbejdsopgaver.
Afholde MUS-samtaler, deltage i Lokal Med-udvalg og PSP-samarbejde.
At udføre ledelsestilsyn.
Bevare organisationskulturen, som er præget af nærvær, indlevelse og respekt i
en forandringstid.
Samarbejde med de øvrige ledere på Socialområdet.
Vægter at sætte borgerperspektivet højt og bakke op om tæt borgerkontakt.
At bidrage til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Kompetencer








Har evnen til at skabe tillid til medarbejdere på en anerkendende måde herunder
bestride evnen til at bevare overblik og uddelegere arbejdsopgaver i en travl og
uforudsigelig hverdag.
Har evnen til at kommunikere tydeligt, og besidder en god evne til at lytte og
reflektere for at forstå.
Kan indtage dit ledelsesmæssige råde- og handlerum, træffe de nødvendige
beslutninger, og er klar og bevidst om at være mellemled mellem dine
medarbejdere, aftaleholder og socialchef.
At sikre et godt samarbejde, og være i tæt dialog med afdelingsledere på
Socialområdet.
At turde være i konfliktfyldte problemstillinger, og er loyal overfor beslutninger.
Har indblik i den økonomiske styring af området og kan lide at arbejde i en
politisk styret organisation.
Har en faglig indgangsvinkel til området og opgaveudførelsen, herunder at kunne
understøtte medarbejderne i at omsætte ISC-metoden og
Voksenudredningsmetoden til klare mål for udførerne, og har flair for IT. Her
anvender vi Nexus og DUBU.
Har ordentlighed, empati og dømmekraft – ser de menneskelige og faglige
kvaliteter hos andre, bruger dem aktivt og får de forskellige kompetencer til at
spille sammen.
Side 6 af 10
Ønsker at søge stillingen
Hvis du synes, at det kan være spændende at gribe udfordringen med at blive den nye
afdelingsleder i Myndigheds- og Visitationsenhedens Unge- og Voksenteam, er du
naturligvis velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller for en eventuel drøftelse
af dine personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Henvendelse kan rettes til:


Aftaleholder for Socialområdet Winnie Bjerre på tlf.: 20 75 50 22, eller
Afdelingsleder for Børne- og Familieteamet Susanne Rasmussen på tlf. nr.
29 33 00 24.
Side 7 af 10
Ansættelsesproces og tidsplan
Ansættelsesudvalget består af følgende personale:





Socialchef Hanne Nielsen
Aftaleholder på Socialområdet Winnie Bjerre
Afdelingsleder for Børne- og Familieteamet Susanne Rasmussen
Visitator fra Unge- og Voksenteamet
3 medarbejdere fra Unge- og Voksenteamet
Ansættelsesudvalget sikrer fortrolighed i ansættelsesprocessen.
1. samtale finder sted tirsdag den 4. april 2017.
Udvalgte ansøgere bliver bedt om at deltage i en personlighedstest mellem 1. og 2.
samtale.
2. samtale finder sted fredag den 21. april 2017.
Ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde senest tirsdag den 28. marts
2017.
Side 8 af 10