Læs mere - Gadens Stemmer

Kan du tage ansvar for administration, kunder og
undervisning i visionær socialøkonomisk virksomhed?
Hvad er Gadens Stemmer?
I næsten fire år har Gadens Stemmer leveret byvandringer i København med en anderledes vinkel,
hvor byens kroge vises fra et personligt perspektiv - fra gadens perspektiv. Det handler om at
formidle fortællinger fra bagsiden af velfærdssamfundet og skabe muligheder for mennesker i
udsatte positioner. Som en af efterårets kunder udtrykte det:
"En tur med Gadens Stemmer burde være en del af alle skolepensum, og ingen der arbejder med
mennesker bør snyde sig selv for en tur. Kan helt sikkert anbefales!"
Vi har efterhånden skabt et solidt fundament som socialøkonomisk virksomhed, hvilket danner
afsæt for udvikling af en række områder inden for formidling og undervisning. Vores forretningsudvikler har det sidste år har arbejdet intenst med udviklingen, men samtidig også varetaget alle
andre funktioner.
Hvem søger vi?
For at nå virksomhedens visioner, har vi brug for endnu en effektiv ansat, som kan danne ”anker”
på den interne drift og personalehåndtering. Du vil få ansvar for administrative opgaver og
kundekontakt såsom bookinger, fakturering og diverse andre opgaver inden for bogføring og
kommunikation. Samtidig vil du have den daglige kontakt med medarbejderne, som varetager
guide- og undervisningsopgaver for Gadens Stemmer.
Hvem er Gadens Stemmer?
Medarbejderne er mennesker, som typisk har oplevet mere modstand i livet, end man kan forestille
sig. Det er dét, som gør Gadens Stemmer unik, og som skaber indsigt og eftertanke hos kunderne.
Men det er samtidig også dét, som gør det vanskeligt for medarbejderne at fungere på arbejdsmarkedet generelt. Udfordringen er at kunne balancere mellem individuelle forudsætninger og
generelle forventninger til medarbejdergruppen. Man skal understøtte et fællesskab med en fælles
arbejdsidentitet, der samtidig giver plads til individet.
Ansvar
Du vil således primært varetage drift og interne forhold, mens din kollega varetager målrettet
forretningsudvikling og eksterne forhold. I vil være dybt afhængige af hinanden og skal udvikle
Gadens Stemmer sammen – i fællesskab med guider og samarbejdspartnere, og med reference til
bestyrelsen. Gadens Stemmer har travlt, og du skal derfor være ansvarsbevidst og indstillet på høj
arbejdsintensitet, der i perioder kan omfatte alle typer opgaver, og arbejdstider der følger
efterspørgslen.
Hvad vægter vi?
Vi lægger særlig vægt på uddannelses- og erfaringsmæssige kvalifikationer inden for administration og virksomhedsdrift. Ligeledes lægger vi vægt på mellemmenneskelige kompetencer, samt et
menneske- og samfundssyn, det matcher Gadens Stemmer, hvor social ansvarlighed er en del af
virksomhedens DNA.
Kom til informationsmøde om stillingen d. 14. marts 2017, klokken 17 på Kofoeds Skole,
Scherfig lokalet, Nyrnberggade 1, 2300 København S. (Tilmelding er ikke nødvendig)
Ansøgningsfrist: d. 19. marts 2017. Ansøgning sendes til [email protected]
Ansættelsessamtalerne afholdes lørdag d. 25. marts på vores kontor Reventlowsgade 14, 5.mf, 1651 København V.
Forventet tiltrædelse senest pr. 1. juni 2017
Ansættelse er som udgangspunkt fuldtid. Løn og ansættelsesvilkår aftales efter forhandling. Straffeattest indhentes
ved ansættelse.
Få mere information om Gadens Stemmer på www.gadensstemmer.dk. Spørgsmål om stillingen kan stilles på
informationsmødet, alternativt på mail: [email protected]