Læs mere om arrangementet her

Forandringsledelse uden forandringslede
Tæt på lederens udfordringer, når forandring er vilkåret
I mange virksomheder er forandring et grundvilkår. Men kører forandringsprocessen skævt, kan det sætte negative spor både på medarbejderomsætning, trivsel,
sygefravær og bundlinje.
Hvordan kan du lede forandring, uden at medarbejdere bliver til modarbejdere?
Og hvordan kan du undgå forandringslede og understøtte medarbejdernes oplevelse af meningsfuldhed og deltagelse?
Vær med når VirksomhedsnetværkCabi og Djøf sammen sætter fokus på forandringsledelse.
Dagens oplægsholder, Hanne Jessen Krarup, har mange års erfaring med lederudvikling og rådgivning i organisatoriske forandringsprocesser og er forfatter til den anmelderroste bog Forandringsledelse uden forandringslede. Som M&A advokat med en master i organisationspsykologi leverer
Hanne indblik fra krydsfeltet mellem den hårde jura og den mere bløde erhvervspsykologiske
forståelse.
Det får du med hjem


Tankeværktøjer og handleværktøjer til at arbejde med forandringsledelsens tre vigtige parametre:
o Balancen mellem leadership og management
o Lederens evne til at kigge indad, før han/hun handler udad
o Redskaber til medarbejdermotivation og medarbejderinddragelse
Erfaringsdeling om forandringsledelse hos Siemens
Tid:
Mandag den 6. marts 2017 kl. 14.00-17.00
Sted:
Siemens Windpower, Assensvej 11, 9220 Aalborg Øst
Tilmelding:
Senest mandag den 27. februar 2017 via dette link
Bemærk at tilmelding sker via Djøf’s hjemmeside. Du vil blive spurgt om medlemskab og her menes medlemskab af Djøf
Arrangementet er målrettet ledere, HR-medarbejdere og andre med personaleansvar.
0
PROGRAM
Forandringsledelse uden forandringslede
Kl. 14.00-14.10
Velkomst
v/ Djøf og VirksomhedsnetværkCabi
Kl. 14.10-14.30
Interview med Leder fra Siemens om forandringsledelse
v/ Chefkonsulent Carsten Nielsen, Djøf
Kl 14.30- 15.00
Forandring uden forandringslede – del 1
v/ M&A Advokat og organisationskonsulent Hanne Jessen Krarup, Hanne Jessen Consult
Kl. 15.00-15.25
Kaffe & netværk
Kl. 15.25-16.50
Forandring uden forandringslede – del 2
v/ Hanne Jessen Krarup
Kl. 16.50-17.00
Afrunding og tak for i dag