HAVESELSKABET pdf

HAVESELSKABET
”DRAGET”
Aalborg
Aalborg d. 25. februar 2017
Årlig generalforsamling afholdes
I ”HUSET” I GRØNNEGAARDEN, STATIONSMESTERVEJ 66, SKALBORG
TORSDAG D. 23 Marts 2017 kl 18.00
DAGSORDEN;
01. VALG TIL DIRIGENT
02. Bestyrelsens beretning
03. Regnskab
04. Indkomme forslag
05. Godkendelse af budget
06. Valg af formand
Annette Jensen
Have 134
Ønsker genvalg
07. Valg af kasserer
Lis De Rosche
Have 12
Har solgt haven.
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Susanne Larsen
Have 30
Ønsker genvalg
Anne lise Kristensen
Have 13
Ønsker genvalg
Kenneth Jørgensen
Have 70
Hanne Pia Wozylus
Have 17
er på valg
10. Valg af 1 revisor
Ivan Boye
Have 04
er på valg
11. Valg af revisorsuppleant
Benny Kristensen
Have 13
er på valg
12. Vurderingsnævn
Benny Kristensen
Have 13
Ønsker genvalg
Kenneth Jørgensen
Have 70
Morgens De Rosche
Have 12
09. Valg af 2 Suppleanter
Har solgt haven.
13. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen serveres der et stykke mad, samt kaffe/the/ øl/vand.
Hvis man ønsker mad skal dette bestilles forud.
Tilmelding til formand Annette på tlf. 26507003 eller på mail [email protected]
I kan også skrive det på tilbage meldingen om at i har fået denne mail.
Senest d. 19 marts.
Obs. Hvis man vil stemme nogle ind i bestyrelsen skal man vise at man har betalt haveleje eller have
pengene med.
Med venlig hilsen og på gensyn
HAVESELSKABET DRAGET.