se spørgsmål - Region Syddanmark

Spørgsmål fra Nini Vind Schultz – regionsrådsmødet 27. februar 2017
Hvad var de økonomiske omkostninger på klagesagsbehandling, uanset type i Region
Syddanmark, fordelt per år i perioden 2005-2015, fordelt på psykiatri og somatik?
Med type mener jeg Tilsynet i Statsforvaltningen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det
Psykiatriske Patientklagenævn og Psykiatrisk Ankenævn samt retssystemet uanset type, som
eks. kan være sager om administrativ bestemt frihedsberøvelse, bæltefikseringer og
politianmeldelser, hvor jeg er bekendt med, at det eks. politianmeldes, hvis en bæltefikseret i
desperation kommer til at spytte efter en ansat.
Jeg ønsker opgørelsen angivet i tal (kroner og øre) og antal.
Mit mål er at komme frem til, at det bedre kan betale sig, at der er personale nok, så de ikke
presses så hårdt, at der sker for mange fejl, som så bliver påklaget.