Generalforsamling i SSK afholdes i klublokalet, på centrumpladsen

Generalforsamling i SSK afholdes i klublokalet, på
centrumpladsen 3, den 14. marts 2017 kl. 19.00
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbende år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt budget for
det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
5. Valg af formand i lige år. - Carsten Kallesøe, ikke på valg.
6. Valg af kasserer på ulige år. - Karen Jensen, villig til genvalg.
7. Valg af næstformand og sekretær på ulige år. - Brian Rasmussen (ikke på valg),
men villig til genvalg som næstformand)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (op til 3 i lige år og til 3 i ulige år).
A. Valgt på lige år:
Carsten Kallesøe er ikke på valg.
Brian Rasmussen er ikke på valg.
Una Storgaard er ikke på valg.
B. Valgt på ulige år:
Arja Holse er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Anne Kajhøj Sørensen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Peter Nytofte Lader Skov er på valg, og ønsker ikke genvalg.
9. Valg af:
A. Festudvalg. (Vakant)
B. Fanebærere. (Vakant)
C. Repræsentant til svømmehalsudvalget. ( I flere år har SSK været
repræsenteret af formand, næstformand og kasserer)
10.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11.
Eventuelt